r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

VN-milieubureau ziet tekort aan klimaatfinanciering fors toenemen

donderdag 4 november 2021, 14:57

GLASGOW (ANP) - Ontwikkelingslanden zullen de komende jaren nog veel meer geld tekortkomen om zich te wapenen tegen klimaatverandering dan nu, waarschuwt VN-milieubureau UNEP. De organisatie becijfert in een rapport dat het bedrag dat arme landen nodig hebben om zich aan te passen, bijvoorbeeld aan meer droogte en een stijgende zeespiegel, tot 2030 kan oplopen tot 300 miljard dollar per jaar. Dat is vijf keer zoveel als de bijna 80 miljard per jaar die ze tot nu toe jaarlijks aan giften en leningen ontvangen. In een optimistisch scenario is rond 2030 ongeveer 140 miljard per jaar nodig.

Rijke landen voldoen nog altijd niet aan hun belofte om jaarlijks 100 miljard dollar te leveren. Het cijfer van 80 miljard komt uit 2019, de cijfers over 2020 liggen waarschijnlijk hoger, maar die zijn nog niet bekend. Hoewel de bijdragen stijgen, zal volgens UNEP nog veel meer actie nodig zijn in de komende jaren. In 2050 is tussen de 280 miljard en de 500 miljard dollar per jaar nodig, schat het milieubureau in.

Het halen van de beloofde 100 miljard is een van de doelstellingen van gastheer Verenigd Koninkrijk op de klimaattop in Glasgow. Dit bedrag zou tot 2025 jaarlijks betaald moeten worden aan de landen die het geld het hardst nodig hebben. UNEP constateert echter dat het gat tussen wat nodig is en wat geleverd wordt alleen maar groter dreigt te worden.

Volgens de opstellers van het rapport is het tegengaan van de oorzaken van klimaatverandering "de beste manier om de impact en de kosten te verminderen". Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen die ervoor zorgen dat het warmer wordt op aarde wordt mitigatie genoemd. Het aanpassen aan een reeds veranderd klimaat heet adaptatie.

"Zelfs als we de kraan van broeikasgasuitstoot vandaag dicht konden draaien, zouden we de gevolgen van klimaatverandering nog vele decennia voelen", zegt UNEP-chef Inger Andersen. Hij pleit dan ook voor hogere ambities. "Die zijn nu nodig."

De EU levert met ruim 27 miljard dollar veruit de grootste bijdrage. Daar komt tot 2027 nog 5 miljard bovenop. De Amerikaanse president Joe Biden wil de jaarlijkse bijdrage van de Verenigde Staten verdubbelen tot 2024, tot ruim 11 miljard dollar.

Terug naar boven