r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese gezondheidsunie: Commissie verheugd over akkoord over sterker Europees Geneesmiddelenbureau

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021.

Vandaag hebben het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord bereikt over een versterkte rol voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bij de voorbereiding op en tijdens gezondheidscrises. Met zijn herziene mandaat zal het EMA tekorten aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen tijdens grote gebeurtenissen en volksgezondheidscrises nauwlettend in de gaten houden en beperken. Daarnaast zal het een sleutelrol spelen in de ontwikkeling en snellere goedkeuring van geneesmiddelen waarmee ziekten tijdens een volksgezondheidscrisis kunnen worden behandeld of voorkomen.

Vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze, Margaritis Schinas, en commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides, reageerden opgetogen:

“Vandaag staan we een stap dichter bij een sterkere Europese gezondheidsunie, die klaar is om de volgende gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Tijdens de COVID-19-pandemie heeft het Europees Geneesmiddelenbureau onze werkzaamheden aangestuurd en een belangrijke rol gespeeld bij het adviseren, beoordelen en goedkeuren van vaccins en geneesmiddelen om deze nieuwe ziekte te voorkomen en te behandelen. Dankzij de strenge beoordeling van het EMA kunnen onze burgers erop vertrouwen dat vaccins en geneesmiddelen die in de EU worden gebruikt, veilig en werkzaam zijn.

Met een sterker EMA zullen acties voor het beperken en voorkomen van tekorten aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en het waarborgen van een snellere goedkeuring en voldoende beschikbare, nieuwe geneesmiddelen om crises in de toekomst te bezweren op EU-niveau worden gecoördineerd.

Het akkoord van vandaag is een belangrijke stap voor een sterkere en veerkrachtigere EU. We moeten echter ook het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding versterken, nieuwe regels vaststellen voor grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en het noodkader opzetten voor de EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied.

De voorstellen van de Commissie liggen op tafel en ik roep alle instellingen op samen te werken om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken. Elke dag telt.”

Volgende stappen

De verordening zal nu formeel moeten worden vastgesteld door de Raad en het Europees Parlement voordat zij in werking kan treden.

Over het voorstel voor een verordening over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen en het voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding wordt nog onderhandeld. Het voorstel voor een kader van urgente maatregelen in verband met medische tegenmaatregelen zal door de Raad worden aangenomen.

Samen weerspiegelen deze voorstellen de lessen die uit COVID-19 zijn getrokken en vormen zij de basis voor een sterke Europese gezondheidsunie.

Achtergrond

In haar voorstel voor een Europese gezondheidsunie in november 2020 richtte de Commissie zich op crisisparaatheids- en -responsmaatregelen, waaronder de herziening van het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau om deze sterkere bevoegdheden te geven op het gebied van toezicht, wetenschappelijke analyse en begeleiding ter voorbereiding op en tijdens gezondheidscrises. Het voorstel betreffende het EMA is het eerste van de aan te nemen crisisgerelateerde voorstellen.

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Factsheet EU-agentschappen

Europese gezondheidsunie


Delen

Terug naar boven