r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Statuut en inkomen van artiesten in de EU beschermen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021.

Kunstenaars en werknemers in de culturele sector werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Ontdek hoe het Europees Parlement hen wil beschermen.

Kunst en cultuur hebben voor troost gezorgd voor vele mensen die door de crisis getroffen werden. Kunstenaars zijn zelf echter een kwetsbare groep, en werden zwaar getroffen door de pandemie.

De culturele en creatieve sectoren werden zwaarder getroffen dan toerisme, met meer dan 30% minder inkomsten in 2020 vergeleken met 2019. De muzieksector en podiumkunsten verloren respectievelijk 75% en 90% van hun omzet.

Europees statuut van de kunstenaar

Om meer stabiliteit te bieden, roept het Parlement op tot een Europees statuut van de artiest. Hiermee willen de EP-leden een EU-wijd kader bieden voor werkomstandigheden en minimumvoorwaarden, inclusief gelijke toegang tot sociale zekerheid, ziekteverzekering, pensioenregeling en een gemeenschappelijke EU-definitie voor artiesten.

Zelfs vóór de pandemie hadden vele kunstenaars het moeilijk en hadden ze een tweede inkomen nodig voor een fatsoenlijk bestaan. We moedigen lidstaten en de Commissie aan om specifieke maatregelen te nemen om het onzekere inkomen, het onbetaald werk en de werkonzekerheid van artiesten aan te pakken, en een minimuminkomen voor artiesten en professionals in de cultuursector te waarborgen.

Monica Semedo (Renew, Luxemburg)

Report author

Deel dit citaat:

Meer lezen over wat de EU doet om werknemersrechten en arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Vereenvoudigde mobiliteit

EP-leden benadrukten dat de verschillen tussen EU-landen op het vlak van wettelijk statuut van artiesten mogelijke samenwerkingsverbanden en grensoverschrijdende projecten verhinderen. Lidstaten zouden mobiliteit moeten bevorderen via de wederzijdse erkenning van culturele diploma’s, bureaucratie terugdringen en dubbele belastingen vermijden.

Ze willen specifieke programma’s om jonge artiesten aan te moedigen om ook in de rest van Europa aan projecten te werken.

7,2 miljoen banen in de culturele en creatieve sectoren in de EU

Deel dit citaat:

Copyright: bescherming tegen streaming platforms

Tijdens de crisis hebben vele auteurs en artiesten zich aangepast aan nieuwe digitale distributiemodellen. Terwijl deze hen toelieten om hun publiek te bereiken, werden ze ook blootgesteld aan oneerlijke praktijken van dominante streamingplatformen. Opgelegde uitkoopclausules onthouden auteurs royalties door de volledige auteursrechten van hen te kopen in ruil voor een eenmalige betaling.

EP-leden drongen er bij de Commissie en EU-landen op aan om te verzekeren dat kunstenaars toegang hebben tot collectieve onderhandelingen en dat inkomens eerlijk verdeeld worden onder alle artiesten en rechthebbenden.

Meer ontdekken over de EU-regels over copyright voor het digitale tijdperk.

Meer over wat de EU doet om de culturele sector te steunen:

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20211021STO15514


Delen

Terug naar boven