r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Recovery fund: ministers welcome assessment of Estonia’s, Finland’s and Romania’s plans

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021.

De ministers van Economische Zaken en Financiën hebben de positieve beoordeling van de nationale herstel- en veerkracht­plannen van Estland, Finland en Roemenië bekrachtigd. De uitvoerings­besluiten van de Raad over de goedkeuring van deze plannen worden na de videoconferentie van de ministers van vandaag via de schriftelijke procedure aangenomen.

Estland, Finland en Roemenië kunnen na formele aanneming van de besluiten de gevraagde voorfinanciering van 13% in ontvangst nemen en beginnen gebruik te maken van de grootschalige EU-steun ter bestrijding van de economische gevolgen van de pandemie. Uit het herstelfonds van € 672,5 miljard (in prijzen van 2018) kunnen de lidstaten hervormingen en investeringen bekostigen ter stimulering van hun economie, met prioriteit voor groene en digitale uitgaven.

Het doet mij deugd dat ik voor nog eens drie andere lidstaten goed nieuws heb. Wij hebben zojuist het positieve oordeel over de herstel- en veerkracht­plannen van Estland, Finland en Roemenië bekrachtigd. De landen kunnen hun voorfinanciering uit de herstel- en veerkracht­faciliteit binnenkort tegemoet zien. De hervormingen en investeringen in hun plannen vormen een ferme steun in de rug voor de Europese groene en digitale agenda. Doordat de belangrijkste uitdagingen worden aangepakt, krijgen we een duurzamer en veerkrachtiger Europees herstel.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

Belangrijkste maatregelen

Estland wil met zijn plan van € 969,3 miljoen de economie koolstofvrij maken en innovatieve groene technologieën zoals groene waterstof ontwikkelen. Het plan dient ook de groene transitie van bedrijven en een betere toegang tot groene financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. Qua digitale transformatie is het gericht op het concurrentie­vermogen van het Estse bedrijfs­leven, en biedt het middelgrote, kleine, en micro-­ondernemingen in alle sectoren financiële steun om ze te helpen hun digitale initiatieven tot wasdom te brengen.

De € 2,1 miljard van Finland is om het land te helpen in 2035 koolstofneutraal te worden. Het Finse herstelplan zet in op vergroting van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix, het koolstofvrij maken van de industrie, vermindering van de emissies van gebouwen, en bevordering van emissiearme vervoerssystemen. De digitale component van het plan omvat investeringen in snelle breedbandnetwerken en bevordert de digitalisering van bedrijfsleven en overheid.

Roemenië wil zijn klimaatdoelstellingen realiseren via uitfasering van de stroomopwekking op basis van steen- en bruinkool en de inzet van hernieuwbare energie­bronnen, en verder met investeringen en hervormingen op het gebied van gebouw­renovatie, modernisering van de spoorwegen, water- en afvalbeheer, en met bebossing en her­bebossing. De € 14,2 miljard aan subsidies en € 14,9 miljard aan leningen zullen eveneens worden gebruikt om de overheidsdiensten van het land te digitaliseren en de gezondheidszorg veerkrachtiger te maken.

Achtergrond en volgende stappen

De maatregelen in de nationale plannen concentreren zich op zes beleids­terreinen ("pijlers"), met telkens het accent op de onderwerpen die in 2019 en 2020 naar voren kwamen uit de land­specifieke aanbevelingen. Om de financiële bijdragen van de EU uitbetaald te krijgen, moeten de mijlpalen en streefdoelen uit de plannen gerealiseerd zijn.

Als de nationale herstelplannen van Estland, Finland en Roemenië formeel zijn goedgekeurd, komt de teller op 22 lidstaten. 17 Lidstaten hebben reeds hun voorfinanciering ontvangen. Tot dusver is in totaal ongeveer € 52,4 miljard uitgekeerd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Delen

Terug naar boven