r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Begroting 2022: “Het herstel is topprioriteit”

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 24 november 2021.

Het EU-herstel van de coronapandemie is de topprioriteit van het Parlement voor de begroting van volgend jaar. Lees er meer over in ons interview.

Het Parlement is op dit moment in een 21-dagenlange onderhandeling met de Raad over de EU-begroting voor 2022. Europarlementslid Karlo Ressler (EVP, Kroatië), verantwoordelijk voor het begeleiden van het wetgevingsproces in het Parlement, gaf meer uitleg over de prioriteiten van het Parlement.

Wat zijn de prioriteiten van het Parlement voor de begroting van 2022?

De voornaamste prioriteit is ondersteuning van het herstel van de coronapandemie en, hieraan verbonden, de grondslag leggen voor een weerbaardere Unie. We willen investeren in een dynamische economie om kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s of mkb’s) te helpen en in werkgelegenheid, vooral van jonge mensen. De tweede prioriteit is het voortzetten van de digitale en groene transformatie. Ten derde willen we een sterke gezondheidsunie ontwikkelen. We willen ons ook specifiek concentreren op de jongere generatie en onze kinderen. Hiervan zijn Erasmus+ en het Europese Solidariteitscorps de meest zichtbare voorbeelden. Maar uiteindelijk richten de meeste programma’s zich direct of indirect op jongeren. Het is belangrijk om als Parlement samen sterk en verenigd te zijn want zo kunnen we betere resultaten bereiken tijdens de onderhandelingen met de Raad.

Hoe verwacht je dat de begroting het herstel kan versnellen na de Covid-19-pandemie?

Na de crisis moeten we ambitieus zijn. We moeten investeren. Daar komt het in grote lijnen op neer. Praktisch gezien betekent dit dat we meer moeten investeren en hulp bieden aan hen die het meeste getroffen werden. In dit kader geloven we erin om kmo’s in heel Europa effectief te steunen. Dit is behoorlijk concreet.

Hoe kan de begroting bijvoorbeeld helpen om de plotselinge situatie in Afghanistan aan te pakken?

We proberen dit aan te pakken door meer te investeren in humanitaire hulp. Dat was het hoofddoel van één van de belangrijkste amendementen van het Europees Parlement. Ik denk dat alle instellingen het eens zijn dat dit onvoorziene ontwikkelingen zijn, dat de wereld erg snel verandert, en dat we dergelijke situaties niet kunnen negeren. We moeten nauw samenwerken met de Commissie en de Raad om een oplossing te vinden. We wachten nog steeds op een echt, concreet voorstel van de Commissie, maar we proberen het in eerste instantie aan te pakken via doelgerichte humanitaire hulp aan de Afghanen en hun buurlanden.

Dit jaar waren we getuige van onvoorziene uitdagingen zoals de huidige prijsstijgingen van energie, Afghanistan en milieurampen. Is het moeilijker om over de EU-begroting te beslissen aangezien heel wat geld opzij moet worden gehouden als ‘buffer’?

Ik zou zeggen van wel. Het is moeilijk voor de EU met een pandemie en de grootste crisis voor onze generatie. Maar hierdoor begrijpen we dat we weerbaarder moeten zijn. We moeten voorbereid zijn om snel te reageren en dat is onmogelijk zonder voldoende financiering. Tegelijkertijd hopen we dat we een begroting gecreëerd hebben op maat van iedereen en die de problemen van alle generaties, regio’s en sectoren aanpakt. We weten dat de gevolgen van de pandemie asymmetrisch zijn geweest en daarom was het belangrijk om onze politieke prioriteiten te vertalen naar echte cijfers.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20211021STO15513


Delen

Terug naar boven