r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Geen akkoord EU-energieministers over nieuwe maatregelen

dinsdag 26 oktober 2021, 13:50

LUXEMBURG (ANP) - De EU-landen blijven verdeeld over de aanpak van de energiecrisis. De energieministers zijn het tijdens een ingelaste vergadering in Luxemburg niet eens geworden over nieuwe maatregelen op korte termijn. Volgens Eurocommissaris Kadri Simson (energie) is niet de manier waarop de Europese energiemarkt is geregeld het probleem van de sterk gestegen prijzen maar de uitzonderlijke, volgens haar tijdelijke, vraag tegenover onvoldoende aanbod, zei ze na afloop van een eerste werksessie.

De Europese Commissie erkent dat sommige lidstaten grote gevolgen ervaren van de prijsstijging. Daarom staat ze toe dat landen bepaalde maatregelen op nationaal niveau nemen, zoals tijdelijk de btw op energie verlagen of getroffen huishoudens en bedrijven financiële steun bieden. Volgens Simson hebben negentien landen dat al gedaan of gaan ze dat doen. Tijdens de vergadering wees minister Stef Blok op stappen die Nederland heeft genomen, zoals een voucher van 400 euro als tegemoetkoming voor de energierekening van huishoudens en kleinere bedrijven en extra geld voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie.

Maar Blok zei ook dat de EU niet moet ingrijpen op de energiemarkt, zoals sommige landen als Spanje en Griekenland willen. De Franse regering wil bijvoorbeeld de prijs van stroom niet langer koppelen aan die van gas. Madrid oppert gas gezamenlijk in te kopen en op te slaan.

Nederland heeft samen met acht andere EU-landen waaronder Duitsland en Luxemburg, een verklaring afgegeven tegen ingrijpen. "Ẅe kunnen geen enkele maatregel steunen die strijdig is met de binnenmarkt voor gas en elektriciteit, bijvoorbeeld een ad hoc hervorming van de groothandelsmarkt voor stroom", stellen de bondgenoten. Blok zei in de vergadering dat de infrastructuur van stroomverbindingen tussen de lidstaten wel verbeterd kan worden.

Delen

Terug naar boven