r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De groene transitie van Europa stimuleren: Commissie investeert 1,5 miljard euro in innovatieve projecten voor schone technologie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 26 oktober 2021.

De Commissie doet vandaag de tweede oproep tot het indienen van voorstellen voor grootschalige projecten in het kader van het Innovatiefonds, een van de grootste programma's ter wereld voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën, gefinancierd met inkomsten uit de veiling van emissierechten uit het emissiehandelssysteem van de EU.

Het Innovatiefonds zal met zijn budget van 1,5 miljard euro baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag, en de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof financieren.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie: “Het Innovatiefonds draagt bij tot het opschalen van de nodige technische oplossingen voor de groene transitie. Met deze oproep steunen wij innovatieve projecten door deze in een stroomversnelling te brengen, en zorgen wij ervoor dat ze zo snel mogelijk op de markt worden gebracht. Deze investering draagt bij tot het koolstofvrij maken van de Europese economie en effent de weg voor klimaatneutraliteit in 2050. Bovendien wordt de technologische voortrekkersrol van Europa op wereldniveau zo versterkt.”

Aangezien er naar aanleiding van de eerste oproep veel meer voorstellen zijn ingediend dan verwacht, en gezien de sterke projectenpijplijn, heeft de Commissie de aanvraagprocedure vereenvoudigd. Die procedure bestaat nu uit slechts één fase. Hierdoor wordt de tijd die verloopt tussen de aanvraag en de toekenning van de subsidie aanzienlijk verkort.

De projecten zullen worden beoordeeld op hun potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te vermijden, hun innovatiepotentieel, hun financiële en technische maturiteit, hun potentieel voor opschaling en hun kostenefficiëntie. De oproep staat tot en met 3 maart 2022 open voor projecten uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.

Voor projecten die veelbelovend zijn maar onvoldoende gevorderd zijn om in aanmerking te komen voor subsidie, zal de Europese Investeringsbank ondersteuning bij de projectontwikkeling bieden.

Volgende stappen

Projecten kunnen worden voorgedragen via het financierings- en aanbestedingsportaal van de EU, waar nadere details over de algemene procedure beschikbaar zijn. De uiterste termijn voor de indiening van de voorstellen is 3 maart 2022. De aanvragers zullen in het derde kwartaal van 2022 in kennis worden gesteld van de beoordelingsresultaten. In het vierde kwartaal van 2022 worden de subsidies toegekend en de projectovereenkomsten ondertekend.

Op 10 november wordt een informatiedag georganiseerd om potentiële aanvragers en andere belanghebbenden de kans te geven informatie te verkrijgen en vragen te stellen over de nieuwe oproep.

Achtergrond

Het Innovatiefonds, dat, afhankelijk van de koolstofprijs, tot en met 2030 meer dan 25 miljard euro moet opbrengen, heeft tot doel ondernemingen en overheden de juiste financiële prikkels te geven om nu te investeren in de volgende generatie van koolstofarme technologieën, en om EU-ondernemingen een pioniersvoordeel te bieden om wereldleiders op het vlak van technologie te worden.

In de laatste voorstellen om werk te maken van de Europese Green Deal wordt het budget van het Innovatiefonds aanzienlijk verhoogd om nog meer investeringen te bestemmen voor baanbrekende groene technologieën.

Het Innovatiefonds wordt uitgevoerd door het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (Cinea), terwijl de Europese Investeringsbank projectontwikkelingsbijstand verleent aan veelbelovende projecten die niet volledig kunnen worden toegepast.

Meer informatie

Innovatiefonds

Portaal voor financiering en aanbestedingen

Informatiedag over de nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen voor grootschalige projecten

Europese Green Deal


Terug naar boven