r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa: verslag tweede plenaire vergadering

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op zaterdag 23 oktober 2021.

Op zaterdag 23 oktober vond in het Europees Parlement in Straatsburg de tweede plenaire vergadering plaats met debatten over de burgerbijdragen.

De tachtig vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels namen deel als vertegenwoordigers in de plenaire, waarin hoofdzakelijk werd gedebatteerd over de bijdrages afkomstig van:

De Conferentie over de toekomst van Europa is een nooit eerder geziene, open en inclusieve oefening in democratie. Op het meertalig digitaal platform kunnen alle Europeanen hun mening geven over de manier waarop we onze gezamenlijke toekomst moeten vormgeven. De discussies zijn georganiseerd rondom een aantal brede maatschappelijke thema’s.

Citaten

De covoorzitters van de Conferentie hebben de volgende verklaringen afgelegd in Straatsburg:

Guy Verhofstadt (Europees Parlement) zei: “Het enthousiasme in de burgerpanels is groot, de verwachtingen zijn hoog, de formule werkt. Nu moeten er in de plenaire vergadering antwoorden worden gevonden op de besproken kwesties, in de vorm van een gedeelde visie op de toekomst van Europa en concrete resultaten voor de hervorming van de Europese Unie. De politiek van de EU moet laten zien wat ze waard is.”

Gašper Dovžan (voorzitterschap van de Raad) merkte het volgende op: ”Tien duizenden burgers discussiëren doorlopend over de toekomst van Europa in Europese en nationale panels en evenementen en op het platform. Tijdens de plenaire wordt er gediscussieerd en worden voorstellen gemaakt op de meest wezenlijke terreinen, zonder dat de uitkomst vast staat. Dit is de eerste plenaire die plaats heeft onder het Sloveense voorzitterschap en we zijn verheugd dat we ook vertegenwoordigers van onze partners op de Westelijke Balkan in ons midden hebben met wie we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst van Europa.”

Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Europese Commissie) verklaarde: "Dit is een historisch moment waarop, voor de eerste keer, burgers op gelijke voet en op alle niveaus discussiëren met hun gekozen vertegenwoordigers. Door de burger naar het hart van de politieke beleidsvorming te brengen, versterken we onze vertegenwoordigende democratieën en zetten we koers naar onze gezamenlijke toekomst.”

Audiovisuele verslaggeving

Fragmenten zijn beschikbaar op EbS. Al het video-, audio- en fotomateriaal (waaronder een bewerkte video) kan worden gedownload van het Multimedia Centre van het Parlement. Er is ook een opname beschikbaar van een persmoment met de drie covoorzitters.

Volgende stappen

De volgende plenaire vergadering van de Conferentie vindt plaats op 17 en 18 december.

Intussen zullen de bijdragen van de burgers aan de Conferentie blijven binnenkomen:

  • De Europese burgerpanels komen in november online bijeen. In december zullen de eerste twee hun aanbevelingen afronden en in de plenaire vergadering voorstellen.
  • Het meertalig digitaal platform blijft beschikbaar voor ideeën en evenementen, die deel zullen uitmaken van het derde verslag dat in december moet worden ingediend. Dat zal worden meegenomen in de laatste vergaderingen van de Europese burgerpanels en de komende plenaire vergaderingen van de Conferentie.
  • In de lidstaten worden nog steeds nationale panels en evenementen georganiseerd.

Achtergrond

Over de plenaire vergadering

De plenaire werd voorbereid door werkgroepen die vrijdag hun constituerende zitting hadden.

In de plenaire vergadering zetelen niet alleen 108 vertegenwoordigers van het Europees Parlement, 54 van de Raad (twee per lidstaat) en 3 van de Europese Commissie, maar ook 108 vertegenwoordigers van alle nationale parlementen (die evenveel gewicht in de schaal leggen als hun EU-collega’s) en 108 burgers. Onder de deelnemende burgers zijn 80 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels, 27 vertegenwoordigers van nationale evenementen of nationale burgerpanels (één per lidstaat) en de voorzitter van het Europees Jeugdforum. De overige deelnemers zijn vertegenwoordigers van het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité (18 van elk), gekozen vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden (6 van elk) en vertegenwoordigers van de sociale partners (12) en het maatschappelijk middenveld (8). Voor het eerst namen ook vertegenwoordigers van de Westelijke Balkan deel als belangrijke partners.

Over de panels en het meertalig digitaal platform

Het meertalige digitale platform heeft 8.600 ideeën en 14.900 opmerkingen verzameld van meer dan 31.000 deelnemers. De vier Europese burgerpanels hebben hun eerste bijeenkomsten gehouden en brachten ongeveer 800 burgers uit heel Europa bijeen. Er zijn ook meer dan 3.180 andere evenementen gehouden met door de hele EU meer dan 140.000 deelnemers.

De verslagen van de eerste sessies van de panels en de lijsten met werkstromen en subthema’s die de burgers voor hun verdere besprekingen hebben gekozen, zijn beschikbaar op het meertalig digitaal platform:

Panel 1 Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen / Jeugd, sport, cultuur en onderwijs / Digitale transformatie;

Panel 2 Europese democratie / Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid;

Panel 3 Klimaatverandering, milieu / Gezondheid en

Panel 4 EU in de wereld / Migratie.


Delen

Terug naar boven