r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Veel landen stoppen met financieren kolengestookte centrales

vrijdag 22 oktober 2021, 14:39
fabriek c02 uitstoot

PARIJS (ANP/RTR) - Veel landen gaan op korte termijn stoppen met het financieren van vervuilende kolengestookte elektriciteitscentrales. Die afspraak hebben onder meer de Verenigde Staten, Japan en de Europese Unie met elkaar gemaakt. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De landen hebben onder meer afgesproken niet meer op te treden als exportkredietverzekeraar bij de bouw van nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales als die niet aan bepaalde voorwaarden voldoen om CO2-uitstoot te voorkomen. Een overheid kan optreden als exportkredietverzekeraar voor een bedrijf als een project veel geld kost of als de politieke situatie in een land instabiel is. Een onderneming is dan verzekerd tegen het risico dat een buitenlandse afnemer niet betaalt.

De afspraak komt in aanloop naar de COP26-klimaatconferentie, die in november in het Schotse Glasgow wordt gehouden. VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

Terug naar boven