r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2022: EP-leden willen aandacht voor herstel uit de coronacrisis

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021.

De EP-leden willen steun voor het herstel na de pandemie, investeringen stimuleren, werkloosheid aanpakken en de fundamenten leggen voor een veerkrachtigere en duurzamere EU.

Het Europees Parlement stemde op woensdag (uitslag bekendgemaakt op donderdag) over zijn positie ten opzichte van de EU-begroting voor 2022. De Europarlementariërs draaiden enkele begrotingsverlagingen van de Raad terug (samen €1,43 miljard). Zij herstelden hiermee de ontwerpbegroting naar het niveau van het originele voorstel van de Europese Commissie.

De leden verhoogden ook de financiering voor verschillende programma’s en beleidsterreinen, welke bijdragen aan het herstel uit de pandemie, in lijn met de prioriteiten van het Parlement uitgezet in de richtsnoeren voor 2022. Hieronder vallen het onderzoeksprogramma Horizon Europe (+€305 miljoen bovenop het Commissievoorstel), het Connecting Europe Facility, dit programma financiert hoogwaardig en duurzaam trans-Europees transport, energie en digitale netwerken (+€207 miljoen) en het milieu- en klimaatactieprogramma LIFE (+€171 miljoen).

Jongeren en gezondheid

Steun voor jongeren blijft een belangrijke prioriteit: Erasmus+ is verhoogd met €137 miljoen, wat gelijk staat aan 40.000 educatieve uitwisselingen. €700 miljoen is er toegevoegd aan de ontwerpbegroting om de implementatie van een Europese kindergarantie. Het EU4Health-programma wordt ook extra gesteund met aanvullend €80 miljoen om een sterke Europese Gezondheidsunie op te bouwen en om de nationale zorgsystemen veerkrachtiger te maken.

Humanitaire hulp, migratie, externe hulp

De EP-leden verhogen de financiering voor humanitaire hulp met 20% en hogen het fonds voor asiel, migratie en integratie op, zeker in het licht van de situatie in Afghanistan. Zij versterken het Covax-initiatief voor wereldwijde onpartijdige toegang coronavaccins. Op het gebied van veiligheid en defensie verhogen de leden de relevante budgetten met meer dan €80 miljoen.

Een begeleidende resolutie, aangenomen met 521 stemmen voor, 88 tegen en 84 onthoudingen, vat de positie van het Parlement samen. De aangenomen tekst zal hier beschikbaar zijn (onder de volgende datum: 20/10/2022).

Citaten

Karlo Ressler (EVP, Kroatie), algemeen rapporteur voor de EU-begroting 2022 (voor sectie III - Commissie): “Ik geloof ten sterkste dat we met dit pakket aan de verwachtingen van de Europese burgers voldoen, welke begrijpelijk erg hoog zijn. (...) De belangrijkste onderdelen van onze positie zijn ongetwijfeld het terugdraaien van de willekeurige bezuinigingen van de Raad en het versterken van de lijnen die een toegevoegde waarden hebben voor Europeanen. Ten eerste, het steunen van de drijvende krachten achter het economische herstel van Europa: het mkb. Ten tweede, het versterken van programma’s die gericht zijn op de toekomst in onderzoek, innovatie en educatie, met speciale aandacht voor de jeugd. Ten derde, het versterken van de Europese Gezondheidsunie. En tot slot, het verhogen van onze inspanningen voor een digitaal, groen en veilig Europa.” (Bekijk zijn speech in het plenaire debat op 20 oktober)

Damian Boeselager (Groenen/VEA, Duitsland), rapporteur voor de andere delen: “Goede instellingen doen ertoe.” Zij zijn de rots waarop het vertrouwen van de burger in de politiek is gebouwd. De EU-instellingen hebben adequate budgettaire steun nodig om hun werk te doen en te leveren naar de toezeggingen van de EU, zoals de Green Deal of het overzien van honderden miljarden aan aanvullende gelden uit het Herstelfonds.” (Bekijk zijn speech in het plenaire debat op 20 oktober)

Vervolgstappen

Met deze stemming heeft het Parlement de hoogte van de vastleggingskredieten (toezeggingen tot betalen) voor 2022 vastgesteld op €171,8 miljard. Dit komt neer op een stijging van €2,7 miljard (plus €1,3 miljard voor het Reserve voor aanpassing aan de brexit, zoals vermeld staat in de bijbehorende richtlijn) ten opzichte van de ontwerpbegroting voorgesteld door de Commissie. Deze zet de hoogte van de vastleggingskredieten op €172,5 miljard.

De stemming is de start van drie weken van “bemiddelingsgesprekken” met de Raad, met als doel om een deal te maken over de begroting van volgend jaar. Hier wordt vervolgens over gestemd in het Parlement en deze wordt ondertekend door de voorzitter.


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven