r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP: Bindende doelstelling nodig om winst voor klimaat en gezondheid te behalen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021.

EP-leden dringen aan op bindende reductiedoelstellingen voor methaanemissies om de klimaatdoelstellingen van de EU te behalen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

In een resolutie over de EU-strategie om methaanemissies te verminderen, die op donderdag is aangenomen met 563 stemmen voor, 122 tegen en 11 onthoudingen, roept het EP de Commissie op tot het voorstellen van bindende maatregelen en reductiedoelstellingen voor alle sectoren. Het doel is om tegen 2030 methaanemissies aanzienlijk te hebben verlaagd, in lijn met de Overeenkomst van Parijs. De Europarlementariërs willen ook een bindend mondiaal akkoord over methaan behalen op COP26 in Glasgow.

De EP-leden benadrukken dat het verlagen van menselijke methaanemissies een van de meest kosteneffectieve strategieën kan zijn in het vertragen van klimaatverandering. Aangezien methaan ook bijdraagt aan de vorming van ozon, een krachtige oorzaak van lokale luchtvervuiling die ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt, zal de vermindering ook bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en de bescherming van de gezondheid van burgers.

EP-leden roepen op tot verplichte monitoring, rapportage en verificatie (MRV) voor alle sectoren die methaan uitstoten, evenals verplichte lekdetectie- en reparatieprogramma's (LDAR) voor de energie- en petrochemische sector om lekken te repareren en zo de uitstoot te minimaliseren.

Landbouw

De landbouw heeft het grootste aandeel in de antropogene bronnen van methaanemissie in de EU, voornamelijk aangedreven door vee, met name herkauwers, en biedt het op één na grootste potentieel voor de vermindering van methaanemissies.

De Europarlementariërs willen nieuwe maatregelen in de lidstaten om die uitstoot te minimaliseren, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de voedselproductie niet alleen naar buiten de EU wordt verplaatst. Dit moet gedaan worden door import uit niet-EU-landen tegen dezelfde hoge EU-standaarden te houden.

Afvalsector

Het gebruik van stortplaatsen voor afvalverwijdering is de meest vervuilende manier om afval te beheren, zowel wat betreft de uitstoot van broeikasgassen als andere verontreinigende stoffen voor lucht, bodem en water. De EP-leden roepen de Commissie op om bindende EU-doelstellingen voor commercieel en industrieel afval vast te stellen en om doelstellingen voor te stellen om de productie van restafval te beperken in de herziening van de afvalrichtlijn en de afvalstortrichtlijn.

Energiesector

De Europarlementariërs willen alle fossiele brandstoffen in de EU zo snel mogelijk uitfaseren. Aangezien meer dan 80% van het olie- en gasverbruik in de EU wordt geïmporteerd, stellen de EP-leden dat fossiele brandstoffen alleen geïmporteerd mogen worden als ze voldoen aan de EU-regelgeving. Lekdetectie-inspanningen moeten worden opgevoerd met strikte rapportage en een verplichting om potentiële lekken binnen een duidelijk tijdsbestek te repareren.

Citaat

Rapporteur Maria Spyraki (EVP, Griekenland) zei na afloop van de stemming: “Terwijl de catastrofale gevolgen van de ongekende overstromingen en bosbranden van de afgelopen zomer nog moeten worden vastgesteld, moeten we onze inspanningen opvoeren om de uitdagingen van extreme weersomstandigheden aan te pakken. We hebben een snelle overwinning nodig om klimaatverandering aan te pakken! We moeten onmiddellijk handelen en concrete resultaten boeken bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, om de mens en de planeet vandaag en in de toekomst te beschermen. Door bindende doelstellingen voor de reductie van methaan vast te stellen, kan de EU een sleutelrol spelen om de rest van de wereld hetzelfde te laten doen.”

Achtergrond

De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2020 de EU-strategie om methaanemissies terug te dringen. Methaan heeft het op een na grootste aandeel in de klimaatverandering, na koolstofdioxide, dat in Europa goed is voor 10 % van de totale broeikasgasemissies. Volgens het Europees Milieuagentschap zijn de landbouw-, afval- en energiesectoren verantwoordelijk voor respectievelijk 53%, 26% en 19% van de methaanemissies in de EU.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven