r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP vraagt om deel begroting Frontex te bevriezen tot er verbeteringen zijn

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021.

EP-leden zijn het eens over het sluiten van de rekening van het Grens- en kustwachtagentschap voor 2019, maar vragen om bevriezing van deel van het budget voor 2022.

De aanbeveling om kwijting te verlenen aan Frontex voor beheer van het budget voor 2019 is aangenomen met 558 stemmen voor, 82 tegen en 46 onthoudingen.

De bijbehorende resolutie erkennen de Europarlementariërs de inspanningen van Frontex om de tekortkomingen, die geïdentificeerd werden in het eerste EP-kwijtingsrapport eerder dit jaar, te verhelpen. Desalniettemin vragen de leden om de bevriezing van een deel van het budget voor 2022. Dit geld mag pas beschikbaar worden gemaakt als er aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan. Hieronder valt het aanwerven van 20 ontbrekende toezichthouders voor de grondrechten en drie plaatsvervangende uitvoerende directeuren die voldoende gekwalificeerd zijn voor deze posities. Daarnaast moet er een mechanisme opgezet worden voor het melden van ernstige incidenten aan de buitengrenzen van de EU, als ook een volledig functionerend systeem voor toezicht op de grondrechten.

In een aparte stemming op donderdag, tijdens het aannemen van de EP-positie ten opzichte van de EU-begroting voor 2022, werd voor de begroting van Frontex voor 2022 gevraagd om €90 miljoen in reserve te zetten. Dit bedraagt ongeveer 12% van de totale voorgestelde ontwerpbegroting voor het agentschap voor 2022 (€757 793 708). Dit werd aangenomen met 470 stemmen voor, 96 tegen en 125 onthoudingen.

Kwijting Raad

Op dinsdag raadden de Europarlementariërs aan om geen kwijting te verlening aan de Europese Raad en de Raad voor het jaar 2019. Dit werd aangenomen met 651 stemmen voor, 47 tegen en 2 onthoudingen. In hun toelichting stelden de EP-leden dat de Raad “stil blijft” en niet samenwerkt met het Parlement bij het verlenen van de nodige informatie als hierom gevraagd wordt.

Het Europees Parlement maakt al sinds 2009 elk jaar een negatief besluit over de kwijting van de Raad.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven