r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa: Plenaire bijeenkomst over de bijdragen van burgers

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 20 oktober 2021.

Komend weekend worden tijdens de plenaire vergadering de verslagen besproken van de Europese burgerpanels, de nationale panels en evenementen, het Europees jongerenevenement (EYE) en het platform.

Deze plenaire vergadering vormt in twee opzichten een belangrijk moment. Op de eerste plaats zullen de 80 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels die zijn geselecteerd uit de groep van 800 vertegenwoordigers die in september en oktober in Straatsburg bijeenkwam, hun zetel innemen. Op de tweede plaats zullen tijdens de plenaire vergadering de bijdragen van de burgers uit de verschillende gremia van de conferentie zoals zij nu ter tafel liggen, worden besproken, terwijl het overleg, de evenementen en de onlinedebatten nog doorgaan.

Tweede plenaire vergadering van de conferentie

Wanneer: zaterdag 23 oktober (voorbereidende vergaderingen, werkgroepen en vergaderingen van de politieke bijeenkomsten op vrijdag).

Waar: Europees Parlement in Straatsburg, met deelnemers ter plaatse en op afstand.

Op vrijdag komen de plenaire werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van alle gremia van de plenaire vergadering (waaronder leden van het Europees Parlement en van de nationale parlementen, regeringsvertegenwoordigers, de Europese Commissie, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en burgers) bijeen voor een constituerende vergadering. Op zaterdag wordt de plenaire vergadering geopend door de covoorzitters van de raad van bestuur van de conferentie, Guy Verhofstadt (Europees Parlement), Gašper Dovžan (minister van Buitenlandse Zaken, namens het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de EU) en vicevoorzitter van de Europese Commissie Dubravka Dubravka Šuica. De discussies zullen betrekking hebben op:

  • een presentatie van de eerste indrukken van de Europese burgerpanels door vertegenwoordigers van elk panel en door de covoorzitters;
  • een verslag van de vertegenwoordigers van nationale panels en evenementen;
  • een verslag van het Europees Jongerenevenement; en
  • een presentatie door de covoorzitters van de tussentijdse verslagen en de stand van zaken met betrekking het meertalige digitale platform.

Meer informatie over de samenstelling, het doel en de werkzaamheden van de plenaire vergadering, en alle documenten voor het komende weekend zijn te vinden op de webpagina van de plenaire vergadering van de conferentie.

Eerste sessies van de Europese burgerpanels

De eerste sessies van de vier Europese burgerpanels vonden in september en oktober 2021 plaats in het Europees Parlement in Straatsburg. In elk panel hebben ongeveer 200 burgers uit alle lidstaten (waarvan een derde jonger dan 25 jaar) de thema's van hun panel besproken.

De verslagen over deze eerste sessies en de verschillende streams en subthema's die de burgers voor hun verdere besprekingen hebben uitgekozen, zijn beschikbaar op het meertalige digitale platform:

Panel 1 Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen / onderwijs, jongeren, cultuur, sport / digitale transformatie;

Panel 2 Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid;

Panel 3 klimaatverandering, milieu/gezondheid; en

Panel 4 EU in de wereld/migratie.

De Europese burgerpanels vormen een centraal onderdeel van de conferentie, die wordt georganiseerd door het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie. Het is een ongekende grensoverschrijdende en meertalige exercitie in overlegdemocratie, waarin de Europese burgers een centrale rol wordt gegeven bij het vormgeven van de toekomst van de EU. De panels houden rekening met de bijdragen die worden verzameld via het meertalige digitale platform en met de aanbevelingen die voortkomen uit nationale burgerpanels en evenementen die in de lidstaten worden gehouden.

Bijdragen van het Europees Jongerenevenement

Het Europees Jongerenevenement (EYE2021) vond plaats op 8 en 9 oktober. 5.000 jongeren in het Europees Parlement in Straatsburg en nog eens 5.000 online bespraken meer dan 2.000 ideeën voor de toekomst van Europa. Ook de jonge panelleden van de Europese burgerpanels werden uitgenodigd om deel te nemen. De 20 populairste ideeën van EYE2021 zullen door twee jongeren worden gepresenteerd tijdens de volgende plenaire vergadering van de conferentie. Zie voor meer informatie:

Wat burgers zoal bespreken op het meertalige digitale platform

Op 15 oktober verscheen het tweede verslag over het meertalige digitale platform, dat een overzicht geeft van de bijdragen van burgers vanaf de lancering van het platform op 19 april 2021 tot en met 7 september 2021. Het meertalige digitale platform vormt de spil van het internationale democratische debat in het kader van de conferentie, met meer dan drie miljoen bezoekers en 30.000 actieve deelnemers. Er zijn 8.000 ideeën besproken en bijna 3.000 evenementen geregistreerd. De meest besproken onderwerpen zijn tot nu toe de Europese democratie, klimaatverandering en milieu, maar burgers uit alle EU-landen hebben ook allerlei ideeën over een hele reeks andere onderwerpen naar voren gebracht.

Het tweede verslag vormt een aanvulling op het eerste. Het bevestigt dat klimaatverandering en milieu nog altijd de belangrijkste thema's zijn, maar bevat ook nieuwe ideeën met betrekking tot biodiversiteit, meer gendergelijkheid, betere arbeidsomstandigheden en een sterkere rol voor de EU in de wereld.

Het derde tussentijdse verslag zal gaan over de bijdragen tot en met de laatste week van oktober. Het zal verschijnen in december en zal als uitgangspunt dienen voor de laatste sessies van de burgerpanels en de komende plenaire vergaderingen. Het eindverslag zal begin volgend jaar worden opgesteld.

Op het platform staat ook een aanvullend verslag over de bijdragen per lidstaat.

Meer informatie

Infographic: Tijdlijn van de Conferentie over de toekomst van Europa

Infographic: Proces van de Conferentie over de toekomst van Europa

Gezamenlijke verklaring over de Conferentie over de toekomst van Europa


Terug naar boven