r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad voor Handel en Technologie EU-VS: Commissie lanceert raadplegingsplatform om belanghebbenden te betrekken bij vormgeving van trans-Atlantische samenwerking

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 18 oktober 2021.

De Commissie heeft vandaag een platform voor online raadpleging over de Raad voor Handel en Technologie EU-VS (RHT) gelanceerd, waar belanghebbenden hun mening over de komende werkzaamheden kunnen geven en met gemeenschappelijke voorstellen daarvoor kunnen komen.

Na hun eerste bijeenkomst in Pittsburgh afgelopen maand waren de vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Verenigde Staten het erover eens dat het van belang is de diverse belanghebbenden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan intensief over hun gecoördineerde benaderingswijzen van belangrijke wereldwijde economische, technologische en handelskwesties te raadplegen, en besloten zij zich samen daarvoor in te zetten.

Het is in deze context dat de Commissie op haar online platform “Futurium” één loket heeft opgezet om input van alle belanghebbenden betreffende de RHT te verzamelen.

Essentiële actoren als het bedrijfsleven, denktanks, organisaties op het gebied van arbeid, non-profit- en milieuorganisaties, academici en andere partijen die het maatschappelijk middenveld in brede zin vormen, worden verzocht hun steentje bij te dragen aan een succesvolle samenwerking tussen de EU en de VS. Het platform staat na een eenvoudige registratie voor iedereen open.

Belanghebbenden kunnen er hun stem laten horen in het kader van de werkzaamheden van de tien specifieke RHT-werkgroepen. Via deze website kunnen zij niet alleen hun standpunten in de discussie inbrengen, maar kunnen zij ook op de hoogte blijven van belangrijke informatie en updates over de door de verschillende werkgroepen geboekte vooruitgang.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, zei hierover: “Krachtige en regelmatige interactie met alle belanghebbenden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is een absolute must voor het welslagen van de Raad voor Handel en Technologie EU-VS. Na een veelbelovende inaugurele vergadering in Pittsburgh openen we met veel genoegen een gestructureerd kanaal voor input, feedback en expertise. Dit nieuwe platform zal voor transparantie zorgen en een grotere participatie mogelijk maken, en zal op die manier helpen vormgeven aan onze gemeenschappelijke benaderingswijzen van een succesvolle trans-Atlantische samenwerking op digitaal en technologisch gebied.”

Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis zei het volgende: “De Raad voor Handel en Technologie EU-VS is een cruciaal initiatief als het erom gaat de grondslagen te leggen voor trans-Atlantisch leiderschap bij deze fundamentele vraagstukken. Wij willen dat het platform een succes wordt met een brede betrokkenheid van belanghebbenden, en daartoe zullen we ons oor te luisteren leggen bij iedereen die belang heeft bij deze kwesties. Maar we doen meer om de belanghebbenden te bereiken. Conform onze toezeggingen inzake transparantie op handelsgebied zullen we tevens via regelmatige dialogen op horizontale basis samen met het maatschappelijk middenveld de balans opmaken.”

Achtergrond

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben tijdens hun top in Brussel op 15 juni 2021 het startschot voor de Raad voor Handel en Technologie EU-VS gegeven. De RHT biedt de EU en de VS een forum om de benaderingswijzen van belangrijke wereldwijde economische, technologische en handelskwesties te coördineren en de trans-Atlantische economische en handelsbetrekkingen te verdiepen op basis van gedeelde democratische waarden. De werkgroepen houden zich bezig met de volgende onderwerpen: technologische normen; klimaat en schone technologie; veilige toeleveringsketens, veiligheid en concurrentievermogen van informatie- en communicatietechnologieën en -diensten; gegevensbeheer en technologieplatforms; misbruik van technologie; gevaar voor de veiligheid en de mensenrechten; uitvoercontroles; screening van investeringen; bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen; toegang tot en gebruik van digitale instrumenten; uitdagingen op het gebied van de wereldhandel.

Op 29 september 2021 vond in Pittsburgh (VS) de inaugurele vergadering van de Raad voor Handel en Technologie EU-VS plaats. De vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door de uitvoerend vicevoorzitters van de Commissie Margrethe Vestager en Valdis Dombrovskis aan EU-zijde en door minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, minister van Handel Gina Raimondo en handelsgezant Katherine Tai aan VS-zijde. Na de vergadering werd een gezamenlijke verklaring gepubliceerd met een eerste reeks concrete resultaten, namelijk verklaringen over de screening van investeringen, uitvoercontroles, kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en uitdagingen op het gebied van de wereldhandel. De volgende vergadering van de RHT staat gepland voor 2022.

Meer informatie

Futuriumplatform RHT

Handelsbetrekkingen EU-VS

EU en VS lanceren de RHT

Algemene factsheet over de RHT

Factsheet over de inaugurele vergadering van de RHT

Gezamenlijke inaugurele verklaring van de RHT


Terug naar boven