r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Luchtvaart: EU en Qatar ondertekenen historische luchtvaartovereenkomst

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 18 oktober 2021.

De Europese Unie en de Staat Qatar hebben vandaag een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst ondertekend, waardoor nieuwe regels en normen gelden voor vluchten tussen Qatar en de EU. Deze overeenkomst vormt een nieuwe wereldwijde benchmark omdat beide partijen zich verbinden tot eerlijke concurrentie en omdat ze ook betrekking heeft op sociale en milieubescherming. De overeenkomst biedt nieuwe kansen voor consumenten, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Qatar en de EU.

Qatar wordt een steeds belangrijkere luchtvaartpartner voor de EU. In 2019 was het de 15de grootste markt buiten de EU, met 6,3 miljoen passagiers tussen de EU en Qatar. Open en eerlijke concurrentie voor luchtdiensten tussen beide partijen is daarom van cruciaal belang, ook voor routes tussen de EU en Azië.

Adina Vălean, commissaris voor Mobiliteit en vervoer: "Deze overeenkomst, de eerste tussen de EU en de Golfregio, is een mondiale benchmark voor toekomstgerichte luchtvaartovereenkomsten. Zij getuigt van onze gezamenlijke inzet voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame luchtvaart, op basis van een modern kader dat eerlijke concurrentie en nauwere samenwerking op sociaal en milieugebied omvat. Deze overeenkomst zal leiden tot nieuwe kansen, grotere keuze en hogere normen voor passagiers, de luchtvaartsector en de werknemers in die sector."

De overeenkomst die vandaag is ondertekend, creëert een gelijk speelveld dat naar verwachting zal leiden tot nieuwe mogelijkheden op het gebied van luchtvervoer en tot economische voordelen voor beide partijen:

  • Alle EU-luchtvaartmaatschappijen zullen rechtstreeks van elke luchthaven in de EU naar Qatar kunnen vliegen en omgekeerd voor luchtvaartmaatschappijen uit Qatar.
  • De capaciteit van EU-luchthavens in Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Nederland zal tot 2024 geleidelijk worden verhoogd. Voor nadere informatie, zie de Q&A.
  • Robuuste bepalingen op het gebied van open en eerlijke concurrentie garanderen een gelijk speelveld.
  • De partijen onderkenden het belang van sociale aangelegenheden en gaan samenwerken om hun sociale en arbeidswetgeving en -beleid te verbeteren, zodat ze hun internationale verbintenissen kunnen nakomen.

De overeenkomst zal interpersoonlijke contacten vergemakkelijken en de commerciële mogelijkheden en de handel uitbreiden. De overeenkomst tussen de EU en Qatar heeft niet alleen betrekking op verkeersrechten, maar bevat ook één reeks regels, hoge normen en een platform voor toekomstige samenwerking met betrekking tot een breed scala van luchtvaartkwesties.

Chronologisch overzicht

Qatar is een belangrijke luchtvaartpartner voor de Europese Unie; Vóór de pandemie reisden per jaar meer dan 6 miljoen passagiers tussen de EU en Qatar op basis van de bestaande 26 bilaterale luchtvervoersovereenkomsten met EU-lidstaten. De directe vluchten tussen de meeste EU-lidstaten en Qatar waren al geliberaliseerd op basis van die bilaterale overeenkomsten, maar geen enkele van die overeenkomsten bevatte bepalingen inzake eerlijke concurrentie of sociale en milieukwesties, terwijl de Commissie dit toch essentieel acht voor een moderne luchtvaartovereenkomst.

In 2016 heeft de Europese Commissie van de Raad toestemming gekregen om met Qatar te onderhandelen over een luchtvaartovereenkomst op EU-niveau. Deze onderhandelingen zijn op 4 maart 2019 van start gegaan. De overeenkomst treedt pas formeel in werking als ze door beide partijen is geratificeerd, maar wordt al van toepassing bij de ondertekening, die vandaag plaatsvindt.

De EU heeft ook met andere partnerlanden al soortgelijke uitgebreide luchtvervoersovereenkomsten ondertekend, namelijk met de Verenigde Staten, Canada, de Westelijke Balkan, Marokko, Georgië, Jordanië, Moldavië, Israël en Oekraïne. Naar verwachting zullen in de komende weken ook luchtvervoersovereenkomsten worden ondertekend met Armenië en Tunesië.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over de luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en Qatar

Internationale luchtvaartbetrekkingen van de EU


Terug naar boven