r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Jongerenevenement 2021: voorstellen voor de toekomst van Europa

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 11 oktober 2021.

Recycling, meertaligheid, de rechtsstaat en een pleidooi voor een federaal Europa waren onder de voornaamste ideeën van de 10.000 jonge deelnemers.

Het Europees jongerenevenement (EYE2021) vond plaats op 8 en 9 oktober, met 5.000 jonge mensen in het Europees Parlement in Straatsburg en nog eens 5.000 online, die meer dan 2.000 ideeën voor het hervormen van Europa bespraken.

Kijk hier voor meer feiten en cijfers over EYE201

Ideeën van de jeugd van Europa worden meengenomen als input voor de Conferentie over de toekomst van de EU

Het jeugdconsultatieproces voor de Conferentie over de toekomst van Europa begon in mei 2021, in samenwerking met pan-Europese jeugdorganisaties, en verzamelde meer dan 2.000 ideeën over de toekomst van Europa via het online platform youthideas.eu.

Onder de voorstellen die de deelnemers naar voren brachten was onder andere het idee om recycling in de hele EU gemakkelijker te maken, om de artikel-7-procedure voor het beschermen van Europese waarden meer doeltreffend te maken en om het taalonderwijs op school te hervormen om meertaligheid te bevorderen.

Op basis van de onderwerpen klimaatverandering, COVID-19 en internationale veiligheid die werden geïdentificeerd door de jongerenvertegenwoordigers als belangrijkste uitdagingen voor de EU, werden voorstellen gedaan voor een meer federaal Europa; daarnaast werden ook ideeën naar voren gebracht om bedrijven beter aansprakelijk te stellen voor hun bijdrage aan klimaatverandering.

Kijk hier voor meer gedetailleerde informatie over de vijf ideeën

De 20 meest populaire ideeën van EYE 2021 zullen worden verzameld en door twee deelnemers gepresenteerd aan de volgende plenaire zitting van de Conferentie die plaats zal vinden in Straatsburg op 22 en 23 oktober 2021.


Terug naar boven