r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

65% van de Nederlanders wil actievere EU op gebied van klimaat, veiligheid en migratie

maandag 11 oktober 2021, 10:59
Vlag Nederland en EU © Â© Camilla van Kooten

DEN HAAG (PDC) - Meer dan 65% van de Nederlanders is van mening dat de EU actief aan de slag moet met onderwerpen als klimaatverandering, veiligheid en rechtsstaat, en migratie en vluchtelingen. Dit blijkt uit een tussentijds verslag van de eerste fase van een nationaal onderzoek, dat het kabinet op 8 oktober aanbood aan de Eerste en Tweede Kamer.

Via de nationale burgerdialoog 'Kijk op Europa' hebben meer dan 10.000 Nederlandse inwoners hun mening gegeven over negen Europese beleidsthema's.

De conclusies en bevindingen worden meegenomen naar de Conferentie over de Toekomst van Europa, een breed Europees onderzoek naar de mening van de Europese burger over het toekomstige beleid van de EU.

De Conferentie vertaalt de resultaten van nationale en Europese burgerdialogen naar aanbevelingen voor de Europese instellingen. Dit initiatief heeft tot doel om de kloof tussen de EU en de burger te dichten. In het voorjaar van 2022 wordt het nationale eindrapport opgesteld, dat vervolgens wordt meegenomen in de slotconferentie over de Toekomst van Europa.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meer informatie

Delen

Terug naar boven