r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

IEA: recorduitstoot van CO2 wereldwijd dreigt door energiecrisis

zaterdag 9 oktober 2021, 14:05
Fossiele energiecentrale

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De grote vraag naar energie bij het herstel uit de crisis en het aankomende winterweer zorgen dit jaar voor een opleving van de uitstoot van CO2. Dat komt vooral doordat landen grotere voorraden fossiele brandstoffen aanleggen. Volgens het energieagentschap IEA vormt deze ontwikkeling, waarbij een recorduitstoot CO2 dreigt, een bedreiging voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

China, India en andere opkomende economieën jagen de vraag naar steenkool aan. Ook de Verenigde Staten staan op het punt hun gebruik van deze vervuilende fossiele brandstof voor het eerst in bijna tien jaar op te voeren, aldus het IEA. De oplopende gasprijzen en problemen met stroomopwekking van de laatste weken hebben ook de discussie aangewakkerd over de impact van de wereldwijde overgang naar schonere energie.

De CO2-uitstoot bereikte net voor het begin van de coronapandemie een wereldwijde piek en registreerde vervolgens in coronajaar 2020 de grootste jaarlijkse daling sinds ten minste 1965, volgens gegevens van olie- en gasconcern BP. De uitstoot van het broeikasgas is dit jaar tot en met augustus slechts 1 procent lager dan in dezelfde periode van 2019, aldus Carbon Monitor, een groep die de uitstoot in de gaten houdt.

De voorspelling van een recorduitstoot zijn een slechte voorbode van de COP26-klimaatonderhandelingen die in november in het Schotse Glasgow zullen plaatsvinden. De Verenigde Naties dringen er bij de landen op aan ambitieuzere klimaatplannen in te dienen tegen de tijd dat de besprekingen van start gaan. De verwachting is dat meer dan tweehonderd landen aan de onderhandelingen meedoen.

De energiecrisis speelt vooral bij de opwekking van stroom. De tekorten aan aardgas en elektriciteit zijn vooral acuut in China en het Verenigd Koninkrijk. De uitstoot van elektriciteitsproducenten is tussen januari en augustus dit jaar wereldwijd al met 2,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Daarvoor zijn vooral China, India en Brazilië verantwoordelijk, komt naar voren uit gegevens van Carbon Monitor.

De uitstoot in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is tijdens de eerste acht maanden van dit jaar met 4,7 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Carbon Monitor baseert zijn ramingen op energieopwekking, industriële activiteit, wegtransport, binnenlandse en internationale luchtvaart en de vraag van huishoudens. In de VS is de daling 3,5 procent.

Delen

Terug naar boven