r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring door voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 8 oktober 2021.

Ik maak mij grote zorgen over het arrest van het Poolse Constitutionele Hof van gisteren. Ik heb de diensten van de Commissie opdracht gegeven om dit arrest grondig en snel te bestuderen. Op basis daarvan zullen we beslissen over de volgende stappen.

De EU is een waarden- en rechtsgemeenschap. Dat is wat onze Unie samenhoudt en sterk maakt. We zullen de basisbeginselen van de rechtsorde van onze Unie hoog houden. Onze 450 miljoen Europeanen rekenen daar op.

Het is onze topprioriteit om te garanderen dat de rechten van Poolse burgers worden beschermd, zodat ze - net als alle burgers van onze Unie - de voordelen van lidmaatschap van de Europese Unie kunnen genieten.

Bovendien hebben EU-burgers, maar ook bedrijven die in Polen zaken doen, de rechtszekerheid nodig dat EU-regels - waaronder arresten van het EU-Hof van Justitie - onverkort worden toegepast in Polen.

Onze Verdragen laten daarover geen twijfel bestaan. Alle arresten van het EU-Hof van Justitie zijn bindend voor alle autoriteiten in de lidstaten, óók voor nationale rechters. EU-recht heeft voorrang op nationaal recht, óók op bepalingen uit de grondwet. Die beginselen hebben alle EU-lidstaten onderschreven als leden van de Europese Unie. We zullen alle bevoegdheden gebruiken die de Verdragen ons geven, om erop toe te zien dat dit ook het geval is.


Delen

Terug naar boven