r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad neemt blauwekaartrichtlijn aan om kennismigranten aan te trekken

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 7 oktober 2021.

Infographic - Europese blauwe kaart

Zie volledige infographic

De Raad heeft een richtlijn aangenomen over de voorwaarden voor toegang en verblijf voor hoog­gekwalificeerde niet-EU-burgers die in de EU komen wonen en werken. Dit EU-breed toelatings­stelsel moet "kennismigranten" aantrekken en behouden, vooral in de sectoren met een tekort aan vakmensen.

Om onze economische groei te stimuleren en onze groene en digitale transformatie te doen slagen, moeten we talent aantrekken. De blauwe kaart biedt flexibiliteit, mobiliteit en mogelijkheden voor gezinshereniging, en zal ervoor zorgen dat de EU wereldwijd in trek blijft bij hoog­gekwalificeerde werknemers.

Aleš Hojs, minister van Binnenlandse Zaken van Slovenië

De nieuwe regels zorgen voor verdere harmonisering van de huidige toegangs- en verblijfs-voorwaarden, en maken de Europese blauwe kaart aantrekkelijker. De toelatingscriteria zijn inclusiever en mobiliteit binnen de EU, gezinshereniging en de procedures voor erkende werkgevers worden vereenvoudigd. De blauwe kaart biedt een zeer hoge mate van toegang tot de arbeidsmarkt en kan ook worden afgegeven aan niet-EU-gezinsleden van EU-burgers en personen die internationale bescherming genieten.

De EU-lidstaten kunnen hun nationale regelingen voor kennismigranten naast die van de Europese blauwe­kaart­regeling laten voortbestaan. De nieuwe regels omvatten evenwel enkele bepalingen die zorgen voor een gelijk speelveld, zodat houders van een blauwe kaart en hun gezin niet worden benadeeld ten opzichte van houders van een nationale verblijfs­vergunning.

De aangenomen richtlijn zal 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad in werking treden. De lidstaten hebben dan 2 jaar de tijd om de nodige wetgeving in te voeren.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven