r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Harde veroordeling van EU-regeringen door EP tijdens debat over Pandora Papers

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 6 oktober 2021.

EP-leden hebben unaniem hun verontwaardiging en walging uitgesproken over de Pandora-Papers-onthullingen en bekritiseerden het al meer dan tien jaar uitblijvende antwoord van de regeringen.

Tijdens een debat in de plenaire zaal met vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie dat slechts een paar dagen na de publicatie van de gelekte documenten plaatsvond - de nieuwste in een lange reeks van onderzoekerswerk dat belastingontwijking en -ontduiking blootlegt - veroordeelden de parlementsleden de EU-regeringen voor het toestaan dat massaal belasting wordt ontweken door hun onvermogen om verouderde belastingwetgeving afdoende te hervormen.

Hoewel een aantal sprekers wezen op de beperkte voortgang die is gemaakt in het verbeteren van de EU-wetten, waren zij het met de rest eens in hun veroordeling van de regeringen en de Commissie voor het veel te lang veel te weinig doen om de al lang bekende mazen in het syteem te dichten.

De EP-leden wezen in het bijzonder op de ironie van het feit dat ministers van financiën ervoor kozen om landen te verwijderen van de al niet echt ambitieuze zwarte lijst van belastingparadijzen in dezelfde week dat de Pandora Papers aan het licht kwamen. In de ogen van de parlementsleden bewees dit hoe ongeschikt deze lijst is en hoe noodzakelijk het is om de procedure om deze samen te stellen te vernieuwen.

Ze benadrukten ook dat er met spoed een internationaal akkoord over belastingregelingen voor ondernemingen moet worden afgesloten en snel moet worden omgezet in Europees recht. Tot slot wezen veel EP-leden op het belangenconflict dat is ontstaan voor hooggeplaatste politici die worden genoemd in de Pandora Papers, zoals EU-ministers en staatshoofden, omdat zij ook zitting hebben in de gremia die bedoeld zijn om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken.

Luister het debat terug via VOD


Delen

Terug naar boven