r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Landbouw: Commissie keurt buitengewone maatregelen voor sector groenten en fruit en wijnsector goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 6 oktober 2021.

De vandaag goedgekeurde steunmaatregelen voor de wijnsector omvatten meer steun voor risicobeheersinstrumenten zoals oogstverzekering en onderlinge fondsen en een verlenging van de reeds bestaande flexibiliteitsmaatregelen tot en met 15 oktober 2022. Voor de sector groenten en fruit wordt ervoor gezorgd dat de steun aan producentenorganisaties — die normaal wordt berekend op basis van de productiewaarde — altijd minstens 85% van het niveau van vorig jaar bedraagt.

Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski: “Met voorjaarsvorst, overstromingen en hittegolven stelden de extreme weersomstandigheden de wijnsector en de sector groenten en fruit dit jaar voor grote uitdagingen. En dat na 2020, een jaar dat door de coronacrisis al bijzonder moeilijk was. In aanvulling op de maatregelen die al in 2020 werden genomen en in 2021 zijn verlengd, zullen deze broodnodige steunmaatregelen producenten in de hele EU helpen in deze moeilijke tijden.

Dit zijn de buitengewone maatregelen op het vlak van wijn:

  • EU-landen kunnen hun nationale steunprogramma's nog steeds op om het even welk moment wijzigen, terwijl dat normaal slechts tweemaal per jaar mogelijk is (uiterlijk op 1 maart en 30 juni van elk jaar).
  • Voor afzetbevorderings- en voorlichtingscampagnes, herstructurering en omschakeling van wijngaarden, groen oogsten, en investeringen wordt de mogelijkheid om een hogere bijdrage uit de EU-begroting te verstrekken, verlengd tot en met 15 oktober 2022.
  • Tot en met 15 oktober 2022 bedraagt de bijdrage uit de EU-begroting aan oogstverzekering niet 70% maar 80%.
  • De EU-steun voor de financiering van de kosten voor de oprichting van onderlinge fondsen is verdubbeld, van 10%, 8% en 4% in het eerste, tweede en derde jaar van uitvoering, tot respectievelijk 20%, 16% en 8%.
  • De flexibiliteit die wordt verleend voor de maatregelen in het kader van wijnprogramma's, wordt verlengd tot en met 15 oktober 2022.

Voor de sector groenten en fruit wordt ervoor gezorgd dat de EU-steun aan producentenorganisaties — die normaal wordt berekend op basis van de productiewaarde van het betrokken jaar — nooit minder bedraagt dan 85% van het niveau van vorig jaar, zelfs al is de productiewaarde dit jaar lager. Voorwaarde is dat de daling van de productie te wijten is aan natuurrampen, weersomstandigheden, plantenziekten of plagen, buiten de controle van de producentenorganisatie valt, en ten minste 35% minder bedraagt dan in het voorgaande jaar. Indien de producenten aantonen dat zij preventieve maatregelen hebben genomen tegen de oorzaak van de productiedaling, wordt de steun bovendien berekend op basis van dezelfde productiewaarde als vorig jaar.

Achtergrond

Wegens de ongeziene uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie is in mei 2020 een eerste maatregelenpakket goedgekeurd. Aanvullend is in juli 2020 een tweede pakket voor de wijnsector aangenomen.

In het kader van het pakket is vandaag een reeks maatregelen vastgesteld in de vorm van uitvoeringshandelingen. Daarnaast zijn er de gedelegeerde handelingen, die een toetsingstermijn van twee maanden doorlopen in het Europees Parlement en de Raad.

Meer informatie

Waarnemingspost voor de wijnmarkt

Waarnemingspost groenten en fruit


Terug naar boven