r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wereldlerarendag: Commissie lanceert tool om leerkrachten basis- en middelbaar onderwijs te helpen digitale technologieën te gebruiken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 5 oktober 2021.

Naar aanleiding van de Wereldlerarendag lanceert de Commissie een nieuwe online-tool waarmee leerkrachten zelf kunnen beoordelen hoe ze in hun beroep van digitale technologieën gebruikmaken.

Op basis van een reeks vragen kunnen de leerkrachten met behulp van de tool “SELFIEforTEACHERS” hun digitale competenties beoordelen en nagaan waar ze extra opleiding en steun nodig hebben. Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, en Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport, lanceren de tool vandaag officieel in Ljubljana.

Commissaris Gabriel: “Leerkrachten leveren geweldig werk en ik wil hen vandaag op Wereldlerarendag voor hun inzet bedanken. Digitale technologieën kunnen aan de basis liggen van nieuwe leer- en onderwijsmethoden. Ze kunnen zelfs tot meer inclusie leiden en beter geschikt zijn om de digitale generatie op te leiden. Dankzij de tool die we vandaag lanceren, kunnen Europese leerkrachten een “selfie” maken om hun gebruik van technologie te beoordelen en bijscholingsadvies krijgen.” Het is belangrijk dat de Europese Commissie leerkrachten gedurende hun hele loopbaan bij hun professionele ontwikkeling begeleidt.”

De tool is vandaag beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Sloveens. De komende weken zullen versies in alle officiële talen van de EU volgen.

Hoe werkt de nieuwe tool?

Elke leerkracht basis- of middelbaar onderwijs kan zich registreren om de tool te gebruiken. Daarna moeten ze een reeks vragen beantwoorden over hun gebruik van technologie op zes verschillende gebieden:

  • onderwijzen en leren
  • digitale hulpmiddelen opsporen, gebruiken en creëren
  • het leerproces personaliseren en leerlingen bij praktijkgericht leren betrekken
  • beoordeling en feedback van de leerlingen
  • communicatie en samenwerking met leerlingen, gezinnen en collega's
  • de digitale vaardigheden van de leerlingen ontwikkelen

Vervolgens ontvangen de leerkrachten een geautomatiseerd verslag met de resultaten (van “beginner” tot “innovator”) en suggesties over de wijze waarop ze hun vaardigheden kunnen aanscherpen. Het gebruik van de tool kan een goede eerste stap zijn om sterke punten in kaart te brengen en gebieden voor verdere professionele ontwikkeling en steun op te sporen. Alle leerkrachten die hun zelfbeoordeling met behulp van de tool voltooien, kunnen een certificaat en een digitale badge krijgen.

Leerkrachten kunnen de tool individueel of als lid van een team gebruiken (bijvoorbeeld met een groep leerkrachten binnen dezelfde school of met een team vakleerkrachten in hun regio of land). Scholen, netwerken van scholen, instellingen voor lerarenopleiding en lokale onderwijsinstanties kunnen zo voor een betere planning zorgen.

Alle antwoorden in het kader van SELFIEforTEACHERS zijn anoniem en er worden geen persoonsgegevens gedeeld. De gegevens worden niet gebruikt om de prestaties van de leerkrachten te beoordelen of er een rangschikking van op te stellen, maar om de leerkrachten in staat te stellen te leren hoe ze in hun beroep doeltreffend van technologie kunnen gebruikmaken en de digitale vaardigheden van hun leerlingen kunnen aanscherpen.

Dit voorjaar hebben meer dan 4000 leerkrachten in vijf landen (Estland, Ierland, Italië, Litouwen en Portugal) een proefversie van SELFIE forTEACHERS getest. De feedback was positief en de leerkrachten vonden de tool heel waardevol en relevant voor hun werk. De Commissie ontwikkelt hulpmiddelen en ondersteunend materiaal voor leerkrachten, onder meer de uitwisseling van goede praktijken van leerkrachten die de tool voor hun professionele ontwikkeling hebben gebruikt.

Achtergrondinformatie

SELFIEforTEACHERS wordt gefinancierd door Erasmus+ en is door de Commissie ontwikkeld in samenwerking met Ministeries van Onderwijs en deskundigen uit heel Europa. SELFIEforTEACHERS is gebaseerd op het European Framework for the Digital Competence of Educators, waarin de verschillende digitale vaardigheden worden beschreven waaraan leerkrachten in toenemende mate behoefte hebben. Er worden 22 competenties op zes gebieden beschreven met zes vaardigheidsniveaus, van beginner tot pionier.

SELFIEforTEACHERS is een van de 13 acties van het actieplan voor digitaal onderwijs om het onderwijs in Europa te helpen zich aan de digitale veranderingen aan te passen. Een belangrijke doelstelling van het actieplan bestaat erin het doeltreffend gebruik van technologie in het onderwijs te ondersteunen. Daarbij is het van cruciaal belang de leerkrachten in staat te stellen technologie in hun beroep te gebruiken.

De nieuwe tool kan worden gebruikt in combinatie met de SELFIE-tool voor digitale planning voor de hele school. SELFIE, dat sinds de introductie ervan drie jaar geleden door meer dan 1,7 miljoen gebruikers in ruim 13 000 scholen in 82 landen is gebruikt, richt zich op de hele school. Dankzij de nieuwe tool SELFIEforTEACHERS kan worden ingezoomd op de digitale vaardigheden van het personeel. Op basis van de resultaten kan worden vastgesteld waar er vooral behoefte is aan extra opleiding en steun.

Meer informatie

Factsheet: SELFIEforTEACHERS

Tool “SELFIEforTEACHERS”

SELFIE-tool

Actieplan voor digitaal onderwijs

De Europese onderwijsruimte

Erasmus+


Terug naar boven