r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Betrekkingen EU-VK: onderhandelingen over Gibraltar kunnen starten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 5 oktober 2021.

De Raad heeft vandaag een besluit aangenomen met daarin de machtiging om over een overeenkomst EU-VK over Gibraltar te gaan onderhandelen, en met onderhandelings­richtsnoeren. Op basis hiervan kan de Europese Commissie nu formele onderhandelingen over Gibraltar aangaan met het Verenigd Koninkrijk.

Doel van de onderhandelingen is een breed en evenwichtig akkoord tussen de EU en het VK over Gibraltar, gezien de bijzondere geografische situatie en specifieke kenmerken van Gibraltar.

Achtergrond

Gibraltar maakte geen onderdeel uit van de handels- en samenwerkingsovereenkomst die eind 2020 werd gesloten tussen de EU en het VK.

Op 31 december 2020 bereikten Spanje en het VK overeenstemming over een mogelijk kader voor een akkoord over Gibraltar. Op basis hiervan heeft Spanje de Commissie verzocht op EU-niveau onderhandelingen te beginnen over een dergelijk akkoord.

Op 20 juli 2021 heeft de Commissie een aanbeveling ingediend voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen met het VK met betrekking tot Gibraltar, en voor onderhandelings­richtsnoeren.

De beoogde overeenkomst tussen de EU en het VK over Gibraltar mag geen afbreuk doen aan de kwesties van soevereiniteit en jurisdictie.


Delen

Terug naar boven