r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ethiopia: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the decision to expel seven United Nations officials

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 4 oktober 2021.

De EU en de lidstaten veroordelen met klem het besluit van de regering van Ethiopië van 30 september 2021 om 7 VN-ambtenaren het land uit te zetten. De EU is volledig solidair met de VN, en meer bepaald OCHA, OHCHR en Unicef, waartegen het besluit rechtstreeks gericht is, en spreekt haar krachtige steun uit voor hun operaties in Ethiopië, die op neutrale en onpartijdige basis worden uitgevoerd.

Dit besluit dreigt de hulpverlening aan miljoenen noodlijdende Ethiopiërs verder te ondermijnen. Het komt op een moment dat hulporganisaties dagelijks belemmeringen ondervinden bij hun pogingen om hulp­behoevenden in Tigray en andere noordelijke delen van Ethiopië te bereiken. Doordat de situatie ook buiten Tigray slechter wordt, neemt de behoefte aan hulp en bescherming toe.

De internationale organisaties in Ethiopië hebben dringend behoefte aan een gunstig klimaat waarin zij hun dagelijks levensreddend werk kunnen blijven doen. Miljoenen mensen in Ethiopië zijn voor hun overleven op hen aangewezen. Humanitair werk wordt altijd geleid door de beginselen menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Deze beginselen zorgen ervoor dat de steun kan terechtkomen waar hij het hardst nodig is.

Het is absoluut noodzakelijk dat mensenrechten- en humanitaire hulporganisaties in het hele land zonder belemmeringen hun werk kunnen doen. Wij dringen er bij de regering van Ethiopië op aan haar besluit onverwijld te herroepen. Voorts roepen wij alle partijen op om humanitaire operaties en personeel te beschermen en - conform het internationaal humanitair recht - veilige, snelle en ongehinderde toegang te verlenen.


Terug naar boven