r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-ministers van Financiën bespreken maandag stijging van energieprijzen

vrijdag 1 oktober 2021, 13:57
Fossiele brandstof

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën overleggen maandag en dinsdag in Luxemburg over de steeds verder stijgende energieprijzen. Volgens ingewijden worden geen concrete besluiten genomen over maatregelen en is het wachten op voorstellen van de Europese Commissie. Die werkt aan een 'gereedschapskist' om de pijn te verzachten.

De energiemarkt in de EU is volgens sommige landen als Spanje gebonden aan te strenge regels. Madrid heeft Brussel gevraagd een mechanisme in te stellen waardoor de EU bijvoorbeeld gasvoorraden kan aanleggen, maar landen als Duitsland en Nederland zijn traditioneel meer voor vrijemarktwerking. De lidstaten kunnen op nationaal niveau wel tijdelijke maatregelen nemen om de lasten voor burgers en bedrijven te drukken, zoals de btw en accijnzen verlagen.

De hoge energieprijzen wereldwijd zijn niet alleen een bron van zorg omdat ze de inflatie aanjagen, waardoor de koopkracht van consumenten wordt ondermijnd. Hoe hoger de prijzen aan de pomp en van de verwarming, hoe groter het gevaar dat de publieke steun voor de klimaatplannen afkalft. De EU-landen hebben afgesproken om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten, en om dat te bereiken komt een deel van de lasten van fossiele brandstoffen de komende jaren terecht bij burgers en bedrijven.

Ook de Europese milieuministers hebben de hoge gas- en olieprijzen op de agenda gezet, voor een vergadering woensdag in Luxemburg.

Terug naar boven