r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Lecture: Erasmus among the Dialecticians: Copia and its Discontents, Amsterdam

datum 14 april 2022 16:00 - 17:30
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

In de Erasmus Birthday Lecture gaat Katrin Ettenhuber in op Erasmus' houding ten opzichte van de redeneerkunst, vanaf De Lof der Zotheid en De Copia tot zijn laatste werk, Ecclesiastes.

Het is een bekend feit dat Erasmus in zijn vroege geschriften tamelijk vijandig stond jegens de dialectiek. In de Erasmus Birthday Lecture gaat Katrin Ettenhuber in op Erasmus' houding ten opzichte van de redeneerkunst, vanaf De Lof der Zotheid en De Copia tot zijn laatste werk, Ecclesiastes. In Erasmus' verhandeling over de prediking ontwikkelt hij door de instrumenten retorica en dialectiek te combineren een nieuwe benadering van het wijdlopige spreken en schrijven, in dialoog met de leerboeken over de kunst van het discours die waren verschenen in de 25 jaar na de publicatie van De Lof der Zotheid.

Katrin Ettenhuber is Fellow and Director of Studies in English aan het Pembroke College, Cambridge (VK). Zij houdt zich bezig met de verbanden tussen literatuur en religie in de vroegmoderne tijd, en met de geschiedenis van de logica en de retorica. Ze heeft onlangs een boekproject afgerond: The Logical Renaissance: Literature, Argument and Cognition, 1479-1630. Een aantal van haar andere belangrijke publicaties zijn: Donne's Augustine: Renaissance Cultures of Interpretation (2011), vol. 5 van The Oxford Edition of the Sermons of John Donne (2015), en Renaissance Figures of Speech (2008), co-redactie samen met Gavin Alexander en Sylvia Adamson.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven