r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-leden willen dat het EU-Noordpoolbeleid de veiligheidsbelangen beter weerspiegelt

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 30 september 2021.

Terwijl de Europese Commissie werkt aan een herziening van het EU-Noordpoolbeleid, maken EP-leden zich zorgen over de toenemende dreigingen voor de stabiliteit in het gebied.

Sinds het einde van de Koude Oorlog, is het Noordpoolgebied een zone van vrede en internationale samenwerking. Maar de voorbije jaren is daar verandering in gekomen. De regio kent een toenemende Russische militaire aanwezigheid, terwijl China de ambitie heeft om de noordelijke zeeroute van het Noordpoolgebied te integreren in hun “Belt and Road”- initiatief (de pooleditie van de Zijderoute).

De Europese Commissie onderzoekt opnieuw de rol van de EU in het Noordpoolgebied vóór het geïntegreerde EU-beleid tegen het einde van 2021. Het Parlement zal volgende week in Straatsburg zijn eigen rapport bespreken en erover stemmen.

Er wonen een half miljoen Europeanen uit Finland, Zweden en Denemarken (via Groenland) in het Noordpoolgebied.

“Een verandering in de perceptie van het Noordpoolgebied is dringend aan de orde nu dat de toenemende internationale spanningen ons dwingen om het Noordpoolbeleid te herzien”, zei Anna Fotyga (ECH, Polen), rapporteur en auteur van het Parlementair rapport.

Het Noordpoolgebied zal niet lang meer afgelegen of ontoegankelijk blijven, zei ze, en het zal een essentiële rol spelen in de toekomst van Europa.

Agressie in het Noordpoolgebied

“Het EU-beleid voor het Noordpoolgebied moet de nieuwe veiligheidssituatie, oplopende geopolitieke spanningen en nieuwe spelers zoals China weergeven”, benadrukte Fotyga. “Moskou kijkt op lange termijn naar het Noordpoolgebied, en wil een reeks legale, economische en militaire maatregelen opleggen. Op deze manier introduceert het globale spanningen in een regio die we willen behouden voor een vredevolle en succesvolle samenwerking.”

Het rapport spoort Rusland aan om het internationale recht volledig te respecteren en zich bewust te worden van de gevolgen van zijn acties. Er staat ook in dat de mogelijke EU-samenwerking met Rusland in het Noordpoolgebied de doelen van de sancties tegen Rusland elders niet in gedrang mogen brengen.

Vergunning om te boren

Er moet ook rekening gehouden worden met de groeiende rol van het Noordpoolgebied in handel, scheepvaart, milieu, klimaat en alles wat relevant is voor de lokale gemeenschappen - vooral de inheemse mensen, zei Fotyga.

Er is ook meer interesse in het Noordpoolgebied en de zeldzame minerale bronnen, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën - zowel groene technologieën als energie.

“Europa moet voor deze mineralen haar onafhankelijkheid van China afbouwen en het Noordpoolgebied moet een centrale rol spelen in de “European Raw Materials Alliance”,” zei het Poolse Europarlementslid.

EP-leden zijn ongerust dat Rusland en China de regio willen exploiteren zonder een gepaste milieueffectrapportage. De investeringen van China in strategische infrastructuurprojecten en inspanningen om mijnbouwrechten te verkrijgen, zijn verontrustend omdat ze herinneren aan hoe het land in andere delen van de wereld te werk gaat. De EP-leden dringen daarom bij de Noordpoollanden aan om buitenlandse investeringen grondig te onderzoeken. Nu dat China programma’s ontwikkelt om ijsbrekers te bouwen, stelt het rapport ook voor aan EU-lidstaten en partnerlanden om ijsbrekers te bouwen onder EU-vlag.

Fotyga, die lid is van de Parlementaire delegatie naar Denemarken, IJsland en Groenland in september, zei dat het Parlement een betere EU-zichtbaarheid wil in de regio, meer EU-coördinatie en samenwerking met partners die zich samen inzetten om het internationale recht te respecteren, een vredevolle samenwerking te ontwikkelen en vrijheid van scheepvaart te garanderen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20210923STO13421


Terug naar boven