r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie wil gedeeltelijke opschorting van visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Belarus voor ambtenaren van het Belarussische regime

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 29 september 2021.

Vandaag heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd om bepaalde artikelen van de visumversoepelingsovereenkomst met de Republiek Belarus op te schorten. Dit besluit volgt op de pogingen van het Belarussische regime om de EU en haar lidstaten te destabiliseren door irreguliere migratie te faciliteren voor politieke doeleinden, alsmede het Belarussische besluit van 28 juni 2021 om de overnameovereenkomst met de EU op te schorten. Het voorstel is gericht op specifieke categorieën ambtenaren die banden hebben met het regime en heeft geen gevolgen voor de Belarussische bevolking, die in het kader van de visumversoepelingsovereenkomst dezelfde voordelen zal blijven genieten als momenteel.

Zodra het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zal de gedeeltelijke opschorting van de visumversoepelingsovereenkomst van toepassing zijn op specifieke bepalingen. Dat betekent dat niet wordt afgezien van de vereisten inzake verdere bewijsstukken betreffende het doel van de reis en dat de vergoeding voor de behandeling van visumaanvragen niet wordt verlaagd. Deze maatregelen zullen alleen van toepassing zijn op leden van officiële delegaties, nationale en regionale regeringen en parlementen, het grondwettelijk hof en het hooggerechtshof van Belarus, bij de uitoefening van hun taken.

De EU zal de bevolking van Belarus blijven steunen. Wij staan achter alle mensenrechtenverdedigers, alle onafhankelijke stemmen en alle mensen die door het regime worden onderdrukt.

Volgende stappen

De Raad zal het voorstel van de Commissie bespreken en een besluit nemen over de gedeeltelijke opschorting. De maatregelen worden van kracht op het moment van goedkeuring. Overeenkomstig artikel 14, lid 5, van de visumversoepelingsovereenkomst wordt Belarus uiterlijk 48 uur vóór de inwerkingtreding in kennis gesteld van het opschortingsbesluit.

Achtergrondinformatie

De visumversoepelings- en de overnameovereenkomst met Belarus traden in januari 2014 in werking. De visumversoepelingsovereenkomst betreft de wederzijdse afgifte van visa aan burgers van de Unie en Belarus voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. De overnameovereenkomst bevat procedures voor de veilige en ordelijke terugkeer van personen die irregulier in de EU of Belarus verblijven, met volledige eerbiediging van hun rechten uit hoofde van het internationaal recht, met name het beginsel van non-refoulement.

De aanhoudende onderdrukking van de Belarussische bevolking, het eenzijdige besluit van het regime om niet langer mensen over te nemen die niet het recht hebben om in de EU te verblijven en de actieve bevordering van irreguliere migratie naar de EU vormen een ernstige ondermijning van deze overeenkomsten.

Zoals uiteengezet in het vandaag vastgestelde Nieuwe EU-actieplan tegen migrantensmokkel (2021-2025) moeten situaties waarin mensen speelbal worden van de politiek, door de EU en de lidstaten gezamenlijk worden aangepakt.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: voorstel voor de gedeeltelijke opschorting van de visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Belarus

Factsheet

Wetteksten

Visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Belarus

Overnameovereenkomst tussen de EU en Belarus

Nieuw EU-actieplan tegen migrantensmokkel (2021-2025)

Persbericht: Nieuw migratie- en asielpact: verslag over ontwikkelingen en harder optreden tegen uitbuiting van migranten


Terug naar boven