r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gemeenschappelijke oplader: een langverwacht voorstel op verzoek van het EP

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 24 september 2021.

Gedurende de laatste tien jaar heeft het EP de Commissie herhaaldelijk verzocht om een voorstel voor een gemeenschappelijke lader om e-waste te bestrijden en de consument tegemoet te komen.

Het Europees Parlement, in het in het bijzonder de commissie Interne markt en consumentenbescherming, vraagt de Commissie al jaren om actie te ondernemen voor een gemeenschappelijke lader, via een serie eigen-initiatiefrapporten, resoluties en vragen aan commissarissen.

In 2014, tijdens de onderhandelingen over het Radio Equipment Directive (RED), zette het Parlement sterk in op een universele lader voor alle mobiele telefoons,

Sindsdien is er in verschillende andere initiatieven van het Parlement direct of indirect gevraagd om een gestandaardiseerde lader voor mobiele telefoons, bijvoorbeeld in een resolutie die werd aangenomen op 30 januari 2020, die de Commissie opriep om “onverwijld werk te maken” van het invoeren van een norm voor een universele oplader.

Daarnaast hebben de EP-leden in een resolutie van 10 februari 2021 over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie, de Commissie opgeroepen om met spoed een gemeenschappelijke lader voor smartphones en vergelijkbare apparaten te introduceren als beste manier om standaardisering, compatibiliteit en interoperabiliteit voor laders te garanderen. Ook vragen ze de commissie om een strategie voor te bereiden die ervoor moet zorgen dat consumenten bij de aanschaf van een nieuw apparaat niet ook een nieuwe oplader moeten kopen, alsmede geharmoniseerde etikettering.

Citaten

Verklaring van de voorzitter van de commissie Interne markt en consumentenbescherming, Anna Cavazzini (Groenen/EFA, DE) over het voorstel voor een gemeenschappelijke oplader dat gisteren werd gepresenteerd door de Commissie:

“Gedurende de afgelopen tien jaar heeft het Parlement de Commissie aangespoord om te komen met een voorstel voor een universele lader die is bedoeld om e-waste te bestrijden en het leven van consumenten te vergemakkelijken waardoor ze eerder duurzame keuzes maken.

Dit initiatief bevat veel elementen die belangrijk zijn voor onze parlementaire commissie, zoals de harmoinsering van het oplaadpunt dat zorgt voor het goed functioneren van de interne markt, een hoog niveau van consumentenbescherming en het terugdringen van elektronisch afval.

We moeten eindelijk af van al die kabelrommel in onze lades; we hebben er genoeg van om net de verkeerde oplaadkapbel in onze rugzak te hebben voor het apparaat dat we bij ons hebben. Universele oplaadkabels zullen consumenten helpen om geld te besparen en de hulpbronnen van de aarde te beschermen.

Elektrische en elektronische apparatuur is en blijft een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU. Het is in het bijzonder van belang dat de voorgestelde regels niet alleen van toepassing zijn op smartphones maar ook op tablets en andere mobiele apparaten, zoals het Parlement heeft gevraagd. Er moet rekening worden gehouden met de snelle technologische ontwikkeling, zeker nu de Commissie al zo veel tijd verspeeld heeft.

Het Parlement gaat nu aan de slag met dit wetgevende voorstel. We zullen ons uiterste best doen de samenwerking met de Commissie en de Raad soepel te laten verlopen om een akkoord te bereiken dat zowel de Europese consumenten als de industrie ten goede komt, gebaseerd op de doelstellingen van de Europese Green Deal.”


Terug naar boven