r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: Hoe steunt de EU landbouwers?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 1 december 2021.

Link naar de video: Tijdlijn: Gemeenschappelijk landbouwbeleid

(Duur van de video:02:53)

Van steun voor landbouwers tot de bescherming van het milieu, het EU-landbouwbeleid bestrijkt een hele reeks onderwerpen. Ontdek hoe het gefinancierd wordt, de geschiedenis en de toekomst.

Wat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid?

De EU steunt de landbouwsector via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Opgericht in 1962, heeft het een aantal hervormingen ondergaan om landbouw eerlijker te maken voor boeren en tegelijk duurzamer.

Er zijn ongeveer 10 miljoen boerderijen in de EU, en de landbouw en de voedselsectoren zorgen samen voor bijna 40 miljoen EU-banen.

Bekijk onze video met de GLB-tijdlijn en ontdek hoe het landbouwbeleid geëvolueerd is.

Hoe wordt het GLB gefinancierd?

Het GLB wordt gefinancierd door de EU-begroting. Volgens de meerjarenbegroting van 2021-2027, is €386,6 miljard opzijgezet voor landbouw. Het is verdeeld in twee delen:

  • €291,1 miljard voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), dat landbouwers inkomenssteun biedt.
  • €95,5 miljard voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), dat plattelandsregio’s, klimaatactie en het beheer van natuurlijke grondstoffen financiert.

Hoe ziet EU-landbouw er vandaag uit?

COVID-19 heeft landbouwers en de landbouwsector in het algemeen zwaar getroffen. De EU heeft bijgevolg specifieke maatregelen ingevoerd om de sector en de inkomens te ondersteunen. Doordat de begrotingsonderhandelingen vertraging hebben opgelopen, gelden de huidige regels voor de besteding van GLB-middelen tot 2023. Hiervoor was een overgangsovereenkomst vereist om het inkomen van landbouwers te beschermen en de voedselzekerheid te waarborgen.

Meer landbouwfeiten en -cijfers in onze infografiek

Zal de hervorming leiden tot een milieuvriendelijker GLB?

De landbouw in de EU is verantwoordelijk voor ongeveer 10 % van de broeikasgasemissies. De hervorming moet leiden tot een milieuvriendelijker, eerlijker en transparanter EU‑landbouwbeleid. Dat verklaarden leden van het Europees Parlement, na een akkoord met de Raad. Het Parlement wil het GLB koppelen aan de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, en wil ook de steun voor jonge landbouwers en kleine en middelgrote landbouwbedrijven verhogen. Het Parlement heeft in november 2021 zijn goedkeuring gehecht aan de meest recente landbouwhervorming. Die wordt in 2023 van kracht, en zal:

  • de biodiversiteit en de samenhang met de milieu- en klimaatwetgeving en -verbintenissen van de EU versterken;
  • ervoor zorgen dat 10 % van de rechtstreekse betalingen wordt toegewezen aan kleine en middelgrote landbouwbedrijven;
  • een permanente crisisreserve creëren die kan worden gebruikt wanneer de prijzen of markten instabiel zijn;
  • sancties opleggen aan personen die de arbeidsregels overtreden.

Het landbouwbeleid is gekoppeld aan de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”‑strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft het milieu te beschermen, te zorgen voor gezond voedsel voor iedereen, en tegelijkertijd de bestaansmiddelen van landbouwers veilig te stellen.

Meer over landbouw:

Briefing

Wettelijke procedure

Productinformatie

REF.: 20210916STO12704


Terug naar boven