r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Gezonde levensstijl: Commissie lanceert EU-campagne

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 24 september 2021.

Gisteren heeft de Commissie het startsein gegeven voor de campagne HealthyLifestyle4All om een gezonde levensstijl voor iedereen, ongeacht leeftijd of sociale groep, te promoten en zo de gezondheid en het welzijn van de Europeanen te verbeteren. Bij deze twee jaar durende campagne worden het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties, nationale, lokale en regionale overheden en internationale organisaties betrokken. Alle betrokkenen zullen verschillende acties uitvoeren om Europeanen aan te moedigen actiever te worden en gezonder te leven.

Met de acties worden de drie doelstellingen van de HealthyLifestyle4All-campagne ondersteund:

  • In alle leeftijdsgroepen het bewustzijn van het belang van een gezonde levensstijl verhogen;
  • De toegankelijkheid van sport, lichaamsbeweging en gezonde voeding verbeteren, met bijzondere aandacht voor inclusie en non-discriminatie om kansarme groepen te bereiken en erbij te betrekken;
  • Een wereldwijde aanpak bevorderen voor alle beleidsterreinen en sectoren, waarbij voeding, gezondheid, welzijn en sport als één geheel worden gezien.

Alle deelnemende organisaties kunnen zich online aanmelden en zich vastleggen om concrete acties uit te voeren. Verschillende EU-landen en -organisaties, zoals het Internationaal en het Europees Olympisch Comité, het Wereldantidopingagentschap (WADA), de Internationale Schoolsportfederatie, de Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de Europese voetbalbond (UEFA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben zich al aangemeld, en er worden er nog veel meer verwacht.

Als coördinator van de campagne zal de Commissie de komende twee jaar bijvoorbeeld:

  • Meer financiering uittrekken voor projecten die een gezonde levensstijl ondersteunen via Erasmus+, Horizon Europe en EU4Health. Voor 2021-2027 is er 470 miljoen euro beschikbaar voor sportacties via Erasmus+, 290 miljoen euro via Horizon Europe en 4,4 miljoen euro via EU4Health;
  • Een nieuwe #BeActive Across Generations Award in het leven roepen om het belang van sport voor de verschillende leeftijdsgroepen te erkennen;
  • Een mobiele EU-app voor kankerpreventie lanceren om mensen bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl voor kankerpreventie en de doelstellingen van het Europees kankerbestrijdingsplan te ondersteunen;
  • Een databank voor voedselingrediënten ontwikkelen en bijhouden met informatie over de voedingskwaliteit van de in de EU verkochte verwerkte voedingsmiddelen om gezondere voedingsmiddelen te promoten en de consumptie van minder gezonde levensmiddelen met een hoog suiker-, vet- en zoutgehalte terug te dringen. Dit doel wordt verder ondersteund met een geharmoniseerde verplichte voedingswaarde-etikettering op de voorkant van de verpakking en de EU-gedragscode voor verantwoorde bedrijfs- en marketingpraktijken, die in juli 2021 van kracht is geworden;
  • De kwestie van gezonde en duurzame eetgewoonten en het belang van lichaamsbeweging en geestelijke gezondheid op scholen aan de orde stellen. De Commissie zal de EU-regeling voor schoolfruit, -groente en -melk herzien en het concept van een gezonde levensstijl integreren in haar aanbeveling over onderwijs;
  • Empirisch onderbouwde beleidsvorming voor een gezonde levensstijl ondersteunen met het kennisportaal voor gezondheid en ziektepreventie en het kenniscentrum voor kanker.

De start van de campagne valt samen met het begin van de Europese Week van de Sport 2021, die van 23 tot en met 30 september in heel Europa plaatsvindt onder auspiciën van drie grote Europese atleten: Beatrice Vio, Jorge Pina en Sergey Bubka. In enkele duizenden online en fysieke evenementen zal aandacht worden gevraagd voor het belang van lichaamsbeweging om te ontspannen, weerbaarheid op te bouwen en generaties dichter bij elkaar te brengen. Sinds de eerste editie in 2015 is de Europese Week van de Sport uitgegroeid tot de grootste Europese campagne voor sport en lichaamsbeweging. In 2020 had de Europese Week van de Sport een recordaantal van 15,6 miljoen actieve deelnemers en vonden in heel Europa meer dan 32 000 evenementen plaats.

Verklaringen van de leden van de Commissie:

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze: “Sport en lichaamsbeweging dragen bij tot ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Gebrek aan lichaamsbeweging heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de samenleving en de gezondheid van mensen, maar levert ook economische kosten op. Daarnaast kan sport een boodschap van verdraagzaamheid overbrengen en het saamhorigheidsgevoel tussen Europeanen onderling vergroten. De HealthyLifestyle4All-campagne laat zien dat de Commissie zich sterk maakt voor een gezonde levensstijl voor elke burger.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, lanceerde gisteren de campagne in Slovenië tegelijk met de Europese Week van de Sport: “Mensen zijn zich de afgelopen jaren steeds meer bewust geworden van het belang van sport en beweging voor een gezonde levensstijl, niet in de laatste plaats vanwege de pandemie. We moeten het momentum vasthouden. De Europese Commissie zal blijven werken aan bewustmaking van de sleutelrol die sport speelt in onze samenlevingen; voor onze gezondheid en ons welzijn en voor sociale inclusie. Het HealthyLifestyle4All-initiatief nodigt belangrijke sectoren die sport, lichaamsbeweging en gezonde eetgewoonten promoten, uit om samen met de Commissie acties te bevorderen die onze gezonde gewoonten kunnen verbeteren.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Een goede gezondheid is de basis voor een sterke samenleving en een sterke economie. En voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Daarom zijn gezondheidsbevordering en ziektepreventie een cruciaal onderdeel van onze werkzaamheden op het gebied van gezondheid en een belangrijk aandachtspunt van het Europees kankerbestrijdingsplan. Met het HealthyLifestyle4All-initiatief kunnen we het belang van een gezonde levensstijl voor iedereen, ongeacht leeftijd of sociale groep, onder de aandacht brengen. Door bewustmaking over het belang van een gezonde levensstijl zal het bijdragen tot een verschuiving naar duurzamere voeding en verantwoorde bedrijfs- en marketingpraktijken bevorderen.”

Achtergrond

Volgens de meest recente Eurobarometer-enquête doet bijna de helft van de Europeanen nooit aan beweging of sport, en dit percentage is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Slechts een op de zeven personen van 15 jaar of ouder eet dagelijks minstens vijf porties groenten of fruit, terwijl een op de drie niet elke dag groenten of fruit eten. Een gezonde levensstijl helpt de incidentie van verschillende niet-overdraagbare ziekten te verminderen. Zo is het een vaststaand feit dat meer dan 40 % van de kankers te voorkomen is en dat ongezonde voeding en een sedentaire levensstijl belangrijke factoren zijn. Doeltreffende kankerpreventiestrategieën kunnen ziekten voorkomen, levens redden en lijden verminderen. Het Europees kankerbestrijdingsplan heeft als doel mensen de informatie en hulpmiddelen te geven die ze nodig hebben om gezondere keuzes te maken wanneer het gaat om voeding en lichaamsbeweging.

Het is een bekend feit dat sport het immuunsysteem versterkt, de geestelijke gezondheid verbetert en ons belangrijke waarden zoals inclusie en participatie bijbrengt. Op EU-niveau ondersteunt de Commissie de bevordering van lichaamsbeweging met de financiële steun van Erasmus+, Horizon Europe en EU4Health. Sinds 2014 heeft Erasmus+ 1 175 projecten gefinancierd voor 250 miljoen euro en 3 700 organisaties bereikt. De Commissie heeft ook de #BeActive awards in het leven geroepen ter ondersteuning van projecten en personen overal in de EU die sport en lichaamsbeweging promoten.

De Commissie ondersteunt de lidstaten en de belanghebbenden bij het promoten van gezonde voeding door middel van een aantal acties, zoals aanpassing van de samenstelling van levensmiddelen, het tegengaan van agressieve (digitale) marketing van voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- en suikergehalte, overheidsopdrachten voor schoolmaaltijden, bevordering van lichaamsbeweging en consumenteninformatie, waaronder etikettering. Uit een overzicht van de beleidsinitiatieven op het gebied van voeding en lichaamsbeweging blijkt dat dit kan helpen de lasten als gevolg van niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes te verminderen. De “van boer tot bord”-strategie heeft tot doel onze transitie naar een duurzaam voedselsysteem te versnellen waarbij iedereen toegang heeft tot voldoende, veilig, voedzaam en duurzaam voedsel.

Meer informatie

HealthyLifestyle4All

Europese Week van de Sport

Voeding en lichaamsbeweging

Het Europees kankerbestrijdingsplan


Terug naar boven