r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europeanen zijn grote voorstanders van wetenschap en technologie, blijkt uit nieuwe Eurobarometer-enquête

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 23 september 2021.

Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête over de kennis van en houding tegenover wetenschap en technologie van Europese burgers die vandaag is gepubliceerd, blijkt dat 9 op 10 EU-burgers (86 %) vinden dat de algemene invloed van wetenschap en technologie positief is. Zij verwachten dat verschillende technologieën die momenteel worden ontwikkeld, in de komende twintig jaar een positieve invloed op onze manier van leven zullen hebben, met name zonne-energie (92 %), vaccins en andere middelen in de strijd tegen infectieziekten (86 %) en artificiële intelligentie (61 %).

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat burgers een grote interesse in wetenschap en technologie hebben (82 %) en er meer over willen leren op plaatsen zoals gemeentehuizen, musea en bibliotheken (54 %). De interesse in, verwachtingen van en betrokkenheid bij wetenschap en technologie van EU-burgers is de laatste jaren op veel plaatsen toegenomen. Op de vraag op welke gebieden onderzoek en innovatie een verschil kunnen maken, werden gezondheid en medische zorg en de strijd tegen de klimaatverandering het vaakst als antwoord gegeven. Deze resultaten weerspiegelen de toegenomen interesse in nieuwe medische ontdekkingen, die sinds 2010 van 82 % tot 86 % is gestegen.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “De positieve houding tegenover wetenschap en technologie is geruststellend, aangezien zij cruciaal zijn voor de strijd tegen het coronavirus, de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit en voor de aanpak van een groot aantal andere dringende uitdagingen. Tegelijkertijd moeten we ingaan op de bezorgdheid van burgers dat de baten van wetenschap en technologie niet gelijk verdeeld zijn, moeten we meer aandacht besteden aan genderdimensies in onderzoeksinhoud, en moeten we onderzoeken hoe burgers en andere belanghebbenden meer bij onderzoek en innovatie kunnen worden betrokken.”

Uit de Eurobarometer-enquête blijkt ook dat er nog uitdagingen op het gebied van onderzoek en innovatie zijn. Veel EU-burgers menen dat wetenschap en technologie vooral het leven verbeteren van wie het al goed heeft (57 %) en dat er niet voldoende aandacht wordt besteed aan de verschillende behoeften van vrouwen en mannen (23 %). Meer dan de helft denkt dat onderzoekers in China (58 %), de VS (57 %) en Japan (54 %) meer wetenschappelijke ontdekkingen doen dan onderzoekers in de EU. Wat het niveau van wetenschappelijke kennis betreft, zijn er ook grote verschillen tussen de verschillende lagen van de samenleving.

EU-burgers hebben een positief beeld van wetenschappers en hun eigenschappen, zoals intelligentie (89 %), betrouwbaarheid (68 %) en vermogen om samen te werken (66 %). Meer dan twee derde (68 %) is van mening dat wetenschappers aan politieke debatten moeten deelnemen om ervoor te zorgen dat beslissingen wetenschappelijk onderbouwd zijn.

De meeste EU-burgers krijgen hun informatie over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen van televisie (63 %), gevolgd door online sociale netwerken en blogs (29 %) en digitale en gedrukte kranten (24 %). Een grote meerderheid (85 %) is ervan overtuigd dat de interesse van jonge mensen voor wetenschap essentieel is voor toekomstige welvaart. Daarnaast meent de meerderheid dat het betrekken van leken bij onderzoek en innovatie ervoor zorgt dat wetenschap en technologie aan de behoeften en waarden van de samenleving voldoen (61 %).

Bijna driekwart (72 %) van de respondenten vindt dat overheden moeten waarborgen dat nieuwe technologieën iedereen ten goede komen en meer dan driekwart (79 %) vindt dat overheden ondernemingen moeten dwingen om de klimaatverandering te bestrijden.

Achtergrond

De Eurobarometer-enquête die vandaag is gepubliceerd, is de grootste tot dusver over wetenschap en technologie wat betreft het aantal bevraagde deelnemers (37 103 respondenten) en landen (38 landen, waaronder EU-lidstaten, uitbreidingslanden, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk). De enquête is tussen 13 april en 10 mei 2021 uitgevoerd en bestond voornamelijk uit persoonlijke vraaggesprekken.

De betrokkenheid van burgers, lokale gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld zal de kern vormen van de nieuwe Europese Onderzoeksruimte om tot een grotere maatschappelijke impact te komen en het vertrouwen in de wetenschap te vergroten.

Horizon Europa, het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie van de EU (2021-2027), zal de interactie tussen wetenschap en de samenleving versterken door de cocreatie van O&I-agenda's te bevorderen en burgers en het maatschappelijk middenveld rechtstreeks bij onderzoek en innovatie te betrekken. Dit zal in het hele programma gebeuren door middel van specifieke activiteiten. Daarnaast zullen de bijdragen van burgers en de toepassing van O&I in de samenleving worden gemonitord.

Er worden al vier decennia lang enquêtes over wetenschap en technologie gedaan die de hele EU bestrijken. Eerdere relevante Eurobarometer-studies zijn onder andere de speciale Eurobarometer 401 (2013), de speciale Eurobarometers 340/341 (EB73.1), en de speciale Eurobarometers 224/225 (EB63.1).

Nadere informatie

Eurobarometer over wetenschap en technologie — verslag, presentatie, landenfiches en dataset

Infografieken

Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte

Horizon Europa


Terug naar boven