r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

€10.4 miljard naar effectieve Europese samenwerking vanuit Nederland

woensdag 22 september 2021, 14:49

DEN HAAG (PDC) - In de begroting van Buitenlandse Zaken is voor komend jaar is ruim € 10.4 miljard vrijgemaakt voor de afdracht van Nederland als bijdrage aan 'effectieve Europese samenwerking'. Het gaat voor het grootste deel naar de Europese Unie, maar een deel gaat ook naar het Europees Ontwikkelingsfonds.

Het is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang dat Nederland zich actief opstelt, om zo invloed te behouden binnen de Europese Unie. Dit staat in de toelichting van de begroting. Daar wordt ook in gemeld dat Nederland zich inzet voor een effectief extern beleid. Dit houdt ook in dat het ministerie een versterkt gemeeschappelijk veiligheids- en defensiebeleid nastreeft.

In 2020 was de afdracht 9.9 miljard en in 2021 was er 10.6 miljard voor begroot. In 2022 is het dus iets lager dan in 2021. In 2023 is er 10.45 miljard voor gereserveerd.

Bron: Begrotingen 2022 Buitenlandse Zaken

Delen

Terug naar boven