r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

8:UREN:FESTIVAL, Amsterdam

datum 2 oktober 2021 12:00 - 20:00
plaats Amsterdam
locatie IISG, iCruquiusweg 31 in Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

De Maand van de Geschiedenis start bij het IISG! Geïnspireerd op de 19e-eeuwse strijdkreet ‘acht uren voor arbeid, acht uren voor ontspanning, acht uren voor rust’ bestaat het festival uit werk(sprekers), ontspanning(muziek, bar, kinderworkshops) en rust (film).

Werk in de breedste zin wordt besproken, maar de verhalen en emancipatiestrijd van lang ongehoorde mensen staan centraal. Met historicus en oprichter van Zeikschrift Madeleijn van den Nieuwenhuizen over vrouwen en handelingsonbekwaamheid. Paralympisch zeiler en diversity officer Rolf Schrama vertelt over arbeidsbeperkingen op de Zuidas, historicus Wim Manuhutu over Molukkers in Nederland en onderzoeker Winnie-Chelsea Young over de eerste Black hair shop & beautysalon.

Lees meer over het programma op de website van het IISG.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het IISG is wereldwijd een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten op het terrein van de sociale geschiedenis. Het instituut onderzoekt hoe de werk- en arbeidsverhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Hiertoe verzamelt het instituut archieven en data op mondiale schaal. De verbinding tussen onderzoek en collecties draagt sterk bij aan de onderscheidende meerwaarde van het instituut.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven