r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken, 21 september 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 21 september 2021, 21:30.

Voornaamste resultaten

De ministers hebben de stand van de betrekkingen tussen de EU en het VK beoordeeld, gelet op de recente gebeurtenissen in verband met de uitvoering van het protocol inzake Ierland/Noord‑Ierland.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Maroš Šefčovič praatte de ministers bij over de jongste ontwikkelingen, waaronder zijn recente bezoek aan Ierland en Noord‑Ierland. De ministers herhaalden daarbij hun steun voor de aanpak van de Commissie.

Ze benadrukten dat flexibele en praktische oplossingen voor de lange termijn nodig zijn om de problemen aan te pakken waarmee burgers en bedrijven worden geconfronteerd bij de uitvoering van het protocol. De beginselen van het protocol moeten daarbij worden nageleefd. De EU zal niet instemmen met een heronderhandeling van het protocol, dat het VK en de EU overeenkwamen als oplossing voor de problemen die de brexit inhield voor het eiland Ierland.

De EU zal blijven samenwerken met het VK om oplossingen te vinden binnen het kader van het protocol. Wij zullen alles in het werk stellen om de burgers en bedrijven in Noord‑Ierland weer voorspelbaarheid en stabiliteit te bieden, en om ervoor te zorgen dat zij optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het protocol biedt, waaronder toegang tot de eengemaakte markt.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveense ministerie van Buitenlandse Zaken

Verklaring van de Europese Commissie naar aanleiding van de aankondiging van het VK betreffende de werking van het protocol inzake Ierland/Noord‑Ierland (Europese Commissie, 6 september 2021) (EN)

Verklaring van vicevoorzitter Maroš Šefčovič naar aanleiding van de aankondiging van de Britse regering over het protocol inzake Ierland/Noord‑Ierland (Europese Commissie, 21 juli 2021) (EN)

Toepassing van het Unierecht op vleesproducten in Noord‑Ierland na het einde van de overgangsperiode: unilaterale verklaring van de EU (30 juni 2021) (EN)

COVID-19-coördinatie van de EU

De ministers wisselden van gedachten over de EU‑coördinatie op het gebied van COVID‑19 na de zomervakantie. Ze hadden het over vaccinatie‑kwesties en reismaatregelen.

Het is van cruciaal belang dat de lidstaten een transparante en gecoördineerde respons op de pandemie blijven bieden, en dat de vaccinatiegraad van de bevolking stijgt zodat we het normale leven kunnen hervatten.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveense ministerie van Buitenlandse Zaken

Er werd onder meer gesproken over boosterinjecties of extra doses, de noodzaak om twijfel en desinformatie over vaccins tegen te gaan, en het belang van het delen van vaccins met derde landen.

Momenteel worden de reismaatregelen herbekeken in het licht van de huidige situatie (met onder meer een hoge vaccinatiegraad, de evolutie van de epidemiologische situatie en de ervaring met covid‑certificaten).

COVID‑19-pandemie: respons van de EU (achtergrond‑informatie)

COVID-19: reizen binnen de EU (achtergrond‑informatie)

COVID-19: reizen naar de EU (achtergrond‑informatie)

Europese Raad op 21‑22 oktober

De ministers hielden een eerste bespreking van de geannoteerde ontwerpagenda voor de najaarstop. Het ging onder meer over de coördinatie van de respons op de coronapandemie, de vorderingen met digitale kwesties, en de voorbereidingen voor de COP26 in Glasgow (klimaat) en de COP15 in Kunming (biodiversiteit) en voor komende topbijeenkomsten met derde landen, zoals de Ontmoeting Azië‑Europa (ASEM) en het Oostelijk Partnerschap.

Voorlopige agenda (13 september 2021)

Conferentie over de toekomst van Europa

Het voorzitterschap gaf een update over de Conferentie over de toekomst van Europa: op 17 september gingen de Europese burgerpanels van start en in oktober vindt een plenaire zitting plaats. De delegaties konden hierover van gedachten wisselen.

Conferentie over de toekomst van Europa: burgers in de schijnwerpers

Conferentie over de toekomst van Europa: het burgerplatform

Conferentie over de toekomst van Europa (achtergrond‑informatie en tijdlijn)

Prioriteiten van het Sloveense voorzitterschap

Tijdens een openbare zitting presenteerde het Sloveense voorzitterschap zijn algemene prioriteiten en de prioriteiten die onder de bevoegdheid van de Raad Algemene Zaken vallen.

Programma Sloveense voorzitterschap

Wetgevingsprogrammering

Tijdens een openbaar debat presenteerde de Commissie het strategisch prognoseverslag 2021 en de bijbehorende intentieverklaring.

Strategisch prognoseverslag (Europese Commissie)

Intentieverklaring over de opstelling van het werkprogramma van de Commissie voor 2022

Diversen

De Commissie informeerde de ministers over de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland. Ook was er een informatiepunt over de top EU‑MED van afgelopen vrijdag in Athene.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3812

Brussel

21 september 2021

10:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Voorlopige lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Voorlopige lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Tussen 13 juli en 21 september 2021 via de schriftelijke procedure goedgekeurde punten

Videobeelden (wetgevings­programmering)

Videobeelden (wetgevings­programmering)

Stemuitslagen zitting


Delen

Terug naar boven