r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Coronavirus: Commissie tekent contract voor levering van behandeling met monoklonale antilichamen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 september 2021.

De Commissie heeft een gezamenlijke aanbestedingskaderovereenkomst met het farmaceutische bedrijf Eli Lilly gesloten voor de levering van een behandeling met monoklonale antilichamen voor coronaviruspatiënten. Dit is de nieuwste ontwikkeling in deze eerste portefeuille van vijf veelbelovende geneesmiddelen die de Commissie in juni 2021 heeft aangekondigd in het kader van de EU-strategie voor COVID-19-geneesmiddelen. Het geneesmiddel bevindt zich in het stadium van voortschrijdende evaluatie bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Achttien lidstaten hebben zich aangesloten bij de gezamenlijke aanbesteding voor de aankoop van tot 220 000 behandelingen.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Meer dan 73 % van de volwassen bevolking in de EU is nu volledig gevaccineerd, en dit percentage zal nog verder stijgen. Maar vaccins alleen zijn niet voldoende als respons op COVID-19. Mensen raken nog steeds besmet en worden ziek. We moeten ons blijven inzetten om met vaccins te voorkomen dat mensen ziek worden en er tegelijkertijd voor zorgen dat we de zieken met medicijnen kunnen behandelen. Met de ondertekening van vandaag sluiten we onze derde aanbesteding af en komen we onze belofte in het kader van de EU-geneesmiddelenstrategie na om de toegang tot geavanceerde geneesmiddelen voor COVID-19-patiënten te vergemakkelijken.”

Vaccinatie blijft weliswaar de sterkste troef in de strijd tegen het virus en nieuwe varianten, maar ook geneesmiddelen spelen in de COVID-19-respons een cruciale rol. Zij helpen levens te redden, zorgen dat het herstel spoediger verloopt en het verblijf in het ziekenhuis korter duurt, waardoor uiteindelijk ook de zwaarbelaste zorgstelsels worden ontzien.

Het product van Eli Lilly is een combinatie van twee monoklonale antilichamen (bamlanivimab en etesevimab) voor de behandeling van coronaviruspatiënten die geen zuurstof nodig hebben maar een hoog risico op ernstige COVID-19 lopen. Monoklonale antilichamen zijn in het laboratorium ontworpen eiwitten die het immuunsysteem in staat stellen het coronavirus te bestrijden. Ze smelten samen met het spike-eiwit en zorgen ervoor dat het virus zich niet aan menselijke cellen kan hechten.

In het kader van de gezamenlijke EU-aanbestedingsovereenkomst heeft de Europese Commissie tot nu toe bijna 200 contracten gesloten voor verschillende medische tegenmaatregelen, met een totale waarde van meer dan 12 miljard EUR. In het kader van de met Eli Lilly gesloten gezamenlijke aanbestedingskaderovereenkomst kunnen de lidstaten het combinatieproduct op basis van bamlanivimab en etesevimab kopen indien en wanneer dat nodig is, zodra het een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen op EU-niveau van het Europees Geneesmiddelenbureau of een toestemming voor noodgebruik in de betrokken lidstaat heeft gekregen.

Achtergrond

Het gezamenlijke aanbestedingscontract van vandaag volgt op het contract met Roche van 31 maart 2021 voor het product REGN-COV2, een combinatie van casirivimab en imdevimab, en het contract met Glaxo Smith Kline van 27 juli 2021 voor de levering van het in samenwerking met Vir Biotechnology ontwikkelde sotrovimab (VIR-7831).

De op 6 mei 2021 aangenomen EU-strategie voor COVID-19-geneesmiddelen is erop gericht een brede portefeuille van COVID-19-geneesmiddelen op te bouwen, met als doel tegen oktober 2021 drie nieuwe geneesmiddelen beschikbaar te hebben en mogelijk nog eens twee tegen het einde van het jaar. De strategie bestrijkt de volledige levenscyclus van geneesmiddelen, van onderzoek, ontwikkeling, selectie van veelbelovende kandidaten, snelle formele goedkeuring, fabricage en uitrol tot het uiteindelijke gebruik. Zij zal ook zorgen voor coördinatie, opschaling en een gezamenlijk optreden van de EU door toegang tot geneesmiddelen te waarborgen via gezamenlijke aanbestedingen.

De strategie maakt deel uit van een sterke Europese gezondheidsunie; door de aanpak op EU-niveau te coördineren, kan de gezondheid van onze burgers beter worden beschermd, zijn de EU en haar lidstaten in staat toekomstige pandemieën beter te voorkomen en aan te pakken en wordt de veerkracht van de Europese gezondheidsstelsels verbeterd. De strategie, die gericht is op de behandeling van patiënten met COVID-19, vormt een aanvulling op de succesvolle EU-vaccinstrategie, waarbij veilige en doeltreffende vaccins tegen COVID-19 zijn toegelaten voor gebruik in de EU om besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van de ziekte te voorkomen en te verminderen.

Het eerste resultaat van de strategie kwam op 29 juni 2021, met de aankondiging van de vijf kandidaat-geneesmiddelen die binnenkort beschikbaar zouden kunnen zijn voor de behandeling van patiënten in de hele EU. De vijf producten bevinden zich in een vergevorderd ontwikkelingsstadium en maken veel kans om uiterlijk in oktober 2021 — de in de strategie vastgestelde richtdatum — bij de drie nieuwe COVID-19-geneesmiddelen te horen waaraan een vergunning wordt verleend, mits uit de definitieve gegevens blijkt dat zij veilig, kwalitatief hoogstaand en doeltreffend zijn.

Wereldwijde samenwerking op het gebied van geneesmiddelen is van cruciaal belang en vormt een essentieel onderdeel van onze strategie. De Commissie is vastbesloten samen te werken met internationale partners op het gebied van COVID-19-geneesmiddelen, en deze wereldwijd beschikbaar te stellen. De Commissie onderzoekt ook hoe een gunstig klimaat voor de fabricage van gezondheidsproducten kan worden ondersteund en tegelijkertijd de onderzoekscapaciteit in partnerlanden over de hele wereld kan worden versterkt.

Meer informatie

EU-geneesmiddelenstrategie

Coronavirus: EU-respons

Veilige vaccins voor Europa


Terug naar boven