r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Afghanistan: Council conclusions set out the EU's position and next steps

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 21 september 2021.

De Raad heeft conclusies over Afghanistan goedgekeurd waarin de nadruk wordt gelegd op de inzet van de EU voor vrede en stabiliteit in het land en voor ondersteuning van het Afghaanse volk. Tevens wordt de handelwijze van de EU voor de nabije toekomst uiteengezet.

De EU onderkent dat de situatie in Afghanistan een grote uitdaging is voor de internationale gemeenschap als geheel; en wijst op de noodzaak van nauwe coördinatie bij de contacten met de betrokken internationale partners, met name de VN.

De operationele inzet van de EU en haar lidstaten zal nauw worden gecorreleerd met het beleid en de acties van de door de Taliban benoemde interim­regering, maar is geen legitimatie daarvan en zal worden getoetst aan de 5 ijkpunten die de EU‑buitenlandministers tijdens hun informele bijeenkomst van 3 september 2021 in Slovenië hebben bepaald. De rechten van vrouwen en meisjes zijn daarbij een bijzonder punt van zorg.

Met een minimale EU-aanwezigheid ter plaatse in Kabul, afhankelijk van de veiligheids­situatie, zal het gemakkelijker zijn om humanitaire hulp te verstrekken en de humanitaire situatie in de gaten te houden. Tevens kan zo het veilig en ordelijk vertrek van alle buitenlanders en Afghanen die het land wensen te verlaten, worden gecoördineerd en ondersteund.

De EU zal zo snel mogelijk een regionaal politiek samenwerkings­platform met de directe buurlanden van Afghanistan opzetten om te voorkomen dat de toestand de regio aantast, en om de economische veerkracht, regionale economische samenwerking en humanitaire en beschermings­behoeften te ondersteunen.

De Raad zal tijdens zijn volgende zitting in oktober op dit voorstel terugkomen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven