r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa: burgers voor het voetlicht

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 17 september 2021.

Het eerste van vier Europese burgerpanels begint zijn werkzaamheden met een sessie in Straatsburg van vrijdag 17 september tot zondag 19 september 2021.

De panels vormen de kern van de Conferentie over de toekomst van Europa en zullen 800 burgers uit alle geledingen van de bevolking en hoeken van de EU bijeenbrengen. Van september 2021 tot januari 2022 zullen vier panels, elk bestaande uit 200 burgers, die de demografische en sociale diversiteit van de EU weerspiegelen, overleggen en concrete aanbevelingen doen over de toekomstige koers die zij voor Europa willen. Ten minste een derde van de deelnemers aan elk panel zal jonger zijn dan 25 jaar.

In een meertalige omgeving zullen de deelnemers van elk panel drie keer bijeenkomen om respectievelijk de volgende onderwerpen te bespreken:

 • 1) 
  een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen / onderwijs, jongeren, cultuur, sport / digitale transformatie;
 • 2) 
  Europese democratie en waarden, rechten, rechtsstaat en veiligheid;
 • 3) 
  klimaatverandering, milieu en gezondheid; en
 • 4) 
  de EU in de wereld en migratie.

Elk panel zal één keer bijeenkomen om zijn werkzaamheden op te starten vóór de volgende plenaire vergadering van de Conferentie op 22 en 23 oktober.

De Conferentie en met name de Europese burgerpanels zijn een ongekende grensoverschrijdende en meertalige exercitie in overlegdemocratie, waarin de Europese burgers een centrale rol krijgen in het vormgeven van de toekomst van de EU. In het kader van de Conferentie kunnen burgers hun ideeën ook naar voren brengen op een meertalig digitaal platform en op tal van evenementen die op nationaal en Europees niveau worden georganiseerd.

De Europese burgerpanels zullen rekening houden met de bijdragen van het meertalige digitale platform van de Conferentie, te beginnen met het eerste tussentijdse verslag, dat op 15 september is gepubliceerd. Hun overleg zal ook worden gebaseerd op de aanbevelingen van de nationale burgerpanels die in het kader van de Conferentie in alle lidstaten worden georganiseerd.

Tijdens de slotsessie van de panels zullen deze 800 burgers aanbevelingen formuleren, die tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie zullen worden gepresenteerd en besproken. Uit elk panel zullen 20 burgers worden geselecteerd, die samen met vertegenwoordigers van de EU-instellingen en adviesorganen, nationale parlementen, sociale partners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden zullen beraadslagen — allen als volwaardige leden van de plenaire vergadering van de Conferentie. Nadat deze aanbevelingen door de burgers zijn gepresenteerd en met hen zijn besproken, zal de plenaire vergadering op basis van consensus voorstellen doen aan de raad van bestuur, die in volledige samenwerking en in volledige transparantie met de plenaire vergadering een verslag zal opstellen. De drie instellingen - het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie - hebben toegezegd met spoed te zullen nagaan hoe doeltreffend gevolg kan worden gegeven aan dit verslag, elk binnen de eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de EU-Verdragen.

Volgende stappen

Tijdens hun eerste sessies zullen de panels de verschillende visies van de burgers voor de toekomst bespreken en kiezen op welke deelgebieden zij hun beraadslagingen willen richten. Zij zullen ook hun vertegenwoordigers voor de plenaire vergadering van de Conferentie selecteren.

De eerste sessie van elk panel zal in Straatsburg plaatsvinden (d.w.z. panel 1 op 17-19 september, panel 2 op 24-26 september, panel 3 op 1-3 oktober en panel 4 op 15-17 oktober), de tweede sessie zal online worden gehouden en de derde sessie zal in Europese instellingen in andere Europese steden plaatsvinden (Dublin, Firenze, Warschau en Maastricht), met volledige inachtneming van de toepasselijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. De eerste twee panels zullen hun aanbevelingen presenteren en bespreken tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie in december 2021, terwijl het derde en het vierde panel dit in januari 2022 zullen doen.

Chronologisch overzicht

De vier Europese burgerpanels zijn een van de pijlers van de Conferentie over de toekomst van Europa en worden gezamenlijk georganiseerd door het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie.

De deelnemende burgers werden willekeurig geselecteerd door een onafhankelijk peilingbureau aan de hand van vijf criteria die de diversiteit van de EU weerspiegelen: geografische herkomst (nationaliteit en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau. Jongeren tussen 16 en 25 jaar zullen een derde van elk panel uitmaken en het genderevenwicht zal in acht worden genomen. Om de transparantie te vergroten, zullen de plenaire beraadslagingen van de panels (d.w.z. de discussies tussen alle 200 burgers) live worden gestreamd op het meertalige digitale platform van de Conferentie in 24 talen.

Meer informatie

Informatie voor de media over het volgen van de sessie die op 17-19 september 2021 plaatsvindt

Digitaal platform voor de Conferentie over de toekomst van Europa

Eerste tussentijds verslag van het meertalige digitale platform

Vragen & antwoorden over Europese burgerpanels

Ruimte van de Europese burgerpanels op het platform

Gezamenlijke verklaring over de Conferentie over de toekomst van Europa

Infografiek over het tijdschema van de Conferentie

Factsheet van de Commissie


Terug naar boven