r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gelijke sociale rechten voor koeriers, chauffeurs en andere platformwerkers

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 16 september 2021.

Het EP heeft vandaag in een stemming geëist dat mensen die werken voor digitale platformen, zoals maaltijdbezorgingsdiensten, dezelfde rechten krijgen als reguliere werknemers.

Platformwerkers worden vaak ten onrechte geclassificeerd als zelfstandigen, waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op sociale bescherming en andere arbeidsrechten. Om deze lacune in de wet aan te pakken, stelt het Parlement voor om de bewijslast om te keren: indien het tot een rechtszaak komt moeten werkgevers aantonen dat er geen werkverband is, in plaats van andersom. De parlementsleden verzetten zich echter tegen een automatische classificering van alle platformwerkers; degene die daadwerkelijk zelfstandige zijn moeten in de gelegenheid zijn om dat te blijven.

De resolutie die donderdag werd aangenomen roept op tot een Europees wettelijk kader om te garanderen dat mensen die werken voor een digitaal platform dezelfde bescherming genieten als werknemers in loondienst in vergelijkbare functies. Hieronder vallen bijdragen voor de sociale zekerheid, verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid en het recht om deel te nemen aan collectieve arbeidsonderhandelingen.

Een veilige en gezonde werkomgeving

Hoewel de parlementsleden de positieve effecten die platform werk heeft op de creatie van banen en keuzevrijheid onderkennen, uiten ze hun zorgen over de slechte werkomstandigheden die deze werknemers vaak treffen. Aangezien platformwerkers op locatie vaak blootgesteld zijn aan verhoogd gevaar voor de veiligheid of de gezondheid, zoals verkeersongelukken of verwondingen door machines, zouden ze beschermd moeten worden met passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Werknemers in de transport- en bezorgsector moeten gedekt zijn door een ongevallenverzekering, aldus de EP-leden.

Transparante algoritmes

De parlementsleden staan er ook op dat platformwerkers recht hebben op transparante, niet-discriminerende en ethische algoritmes. Algoritmische functies zoals het toewijzen van taken, beoordelingen, tarieven en deactivatieprocedures zouden altijd op een begrijpelijke manier moeten worden uitgelegd en helder worden gecommuniceerd. Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om besluiten die door een algoritme zijn genomen aan te vechten, en er moet altijd sprake zijn van menselijk toezicht.

De resolutie werd aangenomen met 524 stemmen voor, 39 tegen and 124 onthoudingen.

Quote

“Het Parlement heeft vandaag een volgende stap gezet richting het beschermen van platformwerkers. Betere toegang tot sociale bescherming, verbeterde werkomstandigheden, toegang tot collectieve onderhandelingen voor zelfstandigen, verduidelijking van hun status, en het gebruik van ethisch algoritmemanagement, zijn allemaal onderwerpen die nodig moeten worden opgepakt op Europees niveau. We zeggen ja tegen digitaal, maar niet ten koste van arbeidsrechten, aldus Sylvie Brunet (Renew, FR).

Achtergrond

Platformwerkers zijn individuen die werk uitvoeren of diensten verlenen via een digitaal werkplatform. Het huidige Europese wetgevende kader is niet geschikt voor de realiteit van deze nieuwe vorm van werken, en daarom is een herziening van de regelgeving noodzakelijk. In haar Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten heeft de Europese Commissie aangekondigd om tegen het eind van dit jaar te komen met een wetsvoorstel om de werkomstandigheden van platformwerkers te verbeteren.


Terug naar boven