r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De EU en de Indo-Pacifische regio: natuurlijke partners

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 16 september 2021.

Vandaag hebben de Commissie en de hoge vertegenwoordiger een gezamenlijke mededeling over de EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio goedgekeurd. De gezamenlijke mededeling bevat concrete acties om de strategische betrokkenheid bij de regio te versterken, zoals door de Raad op 19 april 2021 werd opgedragen.

Voorzitter Ursula von der Leyen: “Het economische, demografische en politieke gewicht van de Indo-Pacifische regio strekt zich uit van de oostkust van Afrika tot de eilandstaten in de Stille Oceaan. Met de voorstellen van vandaag, die gestoeld zijn op onze waarden, bieden we een versterkt partnerschap voor meer handel, investeringen en connectiviteit en willen we tegelijkertijd gemeenschappelijke wereldwijde uitdagingen aanpakken en de op regels gebaseerde internationale orde versterken.”

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter: “Het zwaartepunt in de wereld, zowel vanuit geo-economisch als geopolitiek oogpunt, verplaatst zich naar de Indo-Pacifische regio. De toekomst van de EU en die van de Indo-Pacifische regio kunnen niet los van elkaar worden gezien. De EU is al de grootste investeerder, de belangrijkste partner op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en een van de belangrijkste handelspartners in de Indo-Pacifische regio. Onze betrokkenheid is erop gericht een vrije en open Indo-Pacifische regio voor iedereen in stand te houden en tegelijkertijd sterke en duurzame partnerschappen op te bouwen om samen te werken op het gebied van onder meer de groene transitie, oceaangovernance, de digitale agenda, veiligheid en defensie.”

De strategie uitvoeren

De EU en de Indo-Pacifische regio zijn sterk met elkaar verbonden; zij delen vele belangen en onderhouden sterke banden op het gebied van onder meer handel en investeringen, onderzoek en innovatie, duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, bescherming van de biodiversiteit en veiligheid.

De EU voert haar strategische betrokkenheid bij de Indo-Pacifische regio op. De regio wordt vanuit strategisch oogpunt steeds belangrijker voor Europa. Dankzij haar toenemende economische, demografische en politieke gewicht speelt de regio een belangrijke rol bij de vormgeving van de op regels gebaseerde internationale orde en de aanpak van wereldwijde uitdagingen. De EU wil bijdragen tot de stabiliteit, veiligheid, welvaart en duurzame ontwikkeling van de regio, in overeenstemming met de beginselen van democratie, rechtsstaat, mensenrechten en internationaal recht.

De uitvoering van de EU-strategie zal met name de volgende acties omvatten:

  • De handelsbesprekingen van de EU met Australië, Indonesië en Nieuw-Zeeland afronden; de handelsbesprekingen met India hervatten en ook investeringsonderhandelingen openen; een economische partnerschapsovereenkomst sluiten met de Oost-Afrikaanse Gemeenschap; beoordelen of de handelsbesprekingen met Maleisië, de Filipijnen en Thailand hervat kunnen worden en of onderhandelingen over een interregionale handelsovereenkomst kunnen worden gestart met de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean).
  • Een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst sluiten met Maleisië en met Thailand; onderhandelingen starten over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de Maldiven en de komende nieuwe partnerschapsovereenkomst van de EU met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) volledig tot uitvoering brengen.
  • Groene allianties en partnerschappen sluiten met gemotiveerde en ambitieuze Indo-Pacifische partners om de klimaatverandering en milieuaantasting te bestrijden. In mei 2021 is een eerste overeengekomen met Japan.
  • De oceaangovernance in de regio versterken, onder meer aan de hand van meer EU-steun voor de beheers- en controlesystemen voor visserij van de landen in de Indo-Pacifische regio, de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en de uitvoering van partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij.
  • Het netwerk van digitale partnerschappen met Indo-Pacifische partners uitbreiden, en de mogelijkheid van nieuwe digitale partnerschapsovereenkomsten met Japan, de Republiek Korea en Singapore verkennen.
  • De connectiviteitspartnerschappen met Japan en India actiever uitvoeren; partners ondersteunen om een passend regelgevingskader tot stand te brengen en helpen de nodige financiering bijeen te brengen om de connectiviteit tussen Europa en de Indo-Pacifische regio concreet te verbeteren.
  • De samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in het kader van “Horizon Europa” versterken; nagaan op welke manier partners in de Indo-Pacifische regio die daarvoor in aanmerking komen, zoals Australië, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland en Singapore, bij dit programma betrokken kunnen worden.
  • Zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat de maritieme aanwezigheid van de EU-lidstaten beter wordt benut om de scheepvaartverbindingen en de vrijheid van scheepvaart in de Indo-Pacifische regio te helpen beschermen en tegelijkertijd de partners in de Indo-Pacifische regio te helpen bij de opbouw van capaciteit om de maritieme veiligheid te waarborgen.
  • Meer ondersteuning bieden voor de gezondheidszorgstelsels en de pandemieparaatheid in de minst ontwikkelde landen in de Indo-Pacifische regio, en het gezamenlijke onderzoek naar overdraagbare ziekten in het kader van het onderzoeksprogramma Horizon Europa versterken.

Achtergrondinformatie

Het uitbrengen van de gezamenlijke mededeling volgt op de conclusies van de Raad over een EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio, die op 19 april 2021 werden goedgekeurd.

De EU wil haar samenwerking met de partners in de Indo-Pacifische regio intensiveren naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de regionale stabiliteit. We willen de multilaterale samenwerking op het gebied van wereldwijde uitdagingen gaande van de COVID-19-pandemie tot het klimaat, oceaangovernance en digitaal beleid bevorderen, onder meer met de Asean.

De betrokkenheid van de EU bij de Indo-Pacifische regio zal gebaseerd zijn op beginselen en op een langetermijnvisie, waarbij inclusieve en doeltreffende multilaterale samenwerking wordt bevorderd op basis van een op regels gebaseerde internationale orde, gedeelde waarden en beginselen, met inbegrip van een verbintenis om de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat te eerbiedigen.

Meer informatie

Gezamenlijke mededeling over een EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio

Factsheet: een EU-strategie voor samenwerking in de Indo‑Pacifische regio

Toespraak over de Staat van de Unie door voorzitter Von der Leyen


Terug naar boven