r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vernieuwde Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide migranten in de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 15 september 2021.

Het EP keurde de herziening goed van de blauwe kaart die het aannemen van hoogopgeleide werknemers van buiten de EU makkelijker maakt en helpt tegen arbeidstekorten in belangrijke sectoren.

De richtlijn Europese blauwe kaart, die sinds eind 2009 van kracht is, definieert de voorwaarden voor toelating en verblijf waar onderdanen van derde landen (en hun gezinsleden) aan moeten voldoen om hooggekwalificeerd werk te kunnen doen in de lidstaten. De regeling heeft echter niet genoeg van deze broodnodige werknemers aangetrokken, er werden in 2019 slechts 36.806 blauwe kaarten uitgegeven in de EU (waarvan de meeste in Duitsland).

Minder strenge criteria voor aanvragers en werkgevers

Volgens de herziene regels moeten aanvragers een arbeidscontract overleggen of een bindend aanbod voor minimaal zes maanden, en bewijs van een hogere opleiding of beroepsvaardigheden. Momenteel is aan contract of een aanbod voor 12 maanden verplicht. Het minimumloon voor aanvragers is teruggebracht naar minstens 100 % en niet meer dan 160 % van het gemiddelde bruto jaarsalaris in het werkland (momenteel is dat 150 % en zonder bovengrens).

Begunstigden van internationale bescherming - zoals vluchtelingen - zullen ook een Europese blauwe kaart kunnen aanvragen in een andere lidstaat dan waarbinnen ze een asielstatus hebben gekregen of een andere beschermde status. Het zal mogelijk zijn om bepaalde soorten professionele kwalificaties zoals in de informatie- en communicatietechnologiesector, aan te tonen met een bewijs van relevante werkervaring.

Meer rechten voor begunstigden en hun gezinnen

Houders van een Europese blauwe kaart zullen kunnen verhuizen naar een andere lidstaat na een initiële periode van 12 maanden in het land waar ze als eerste een blauwe kaart hebben gekregen. Ze kunnen ook profiteren van snellere procedures voor gezinshereniging en toegang tot de arbeidsmarkt voor meekomende gezinsleden.

Citaat

Na afloop van de plenaire stemming zei rapporteur Javier MORENO SÁNCHEZ (S&D, ES): “We moeten er alles aan doen om legale migratie naar Europa te verbeteren en, bovenal, de komst van gekwalificeerde werknemers die bijdragen aan de ontwikkeling van ons continent, te vergemakkelijken. Een aantrekkelijkere en meer levensvatbare regeling geeft toegevoegde waarde aan de bestaande nationale procedures. In de toekomst willen we verder gaan zodat werknemers in middel- en laagbetaalde banen op dezelfde manier een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving als houders van een blauwe kaart dat nu kunnen doen.”

Volgende stappen

Het informele akkoord met de Raad werd aangenomen met 556 stemmen, 105 tegen en 31 onthoudingen. Het moet nu worden goedgekeurd door de Raad en worden opgenomen in het Publicatieblad voordat het inwerking kan treden. Lidstaten hebben dan nog twee jaar om hun nationale wetgeving aan te passen aan de richtlijn


Terug naar boven