r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP maakt weg vrij voor apart fonds voor het beperken van de impact van Brexit

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 15 september 2021.

Het EP heeft het €5 miljard bevattende Brexit Adjustment Reserve goedgekeurd dat lidstaten helpt bij de economische, territoriale en sociale gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU.

Het akkoord over de oprichting van het fonds, dat in juni werd bereikt door onderhandelaars van het Parlement en de Raad, werd aangenomen met 652 stemmen voor, 32 tegen en 11 onthoudingen. €1.6 miljard euro wordt uitbetaald in 2021. De resterende €3.4 miljard volgt in afzonderlijke tranches van €1.2 miljard in 2022, 2023, gevolgd door nog eens €1 miljard in 2025 (prijsniveau van 2018).

Welke maatregelen komen in aanmerking voor steun?

Maatregelen die in aanmerking komen voor steun zijn, onder andere, steun aan bedrijven, lokale gemeenschappen, het creëren van banen en steun aan EU-burgers bij herintegratie.

De EP-leden zorgden ervoor dat kosten die gemaakt zijn tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023 gedekt zullen worden door het fonds. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie was de subsidiabiliteitsperiode beperkt tussen 1 juli 2020 en 31 december 2022.

Verdeling van fondsen

In het akkoord is afgesproken dat drie factoren zullen worden gehanteerd bij het berekenen van het bedrag dat ieder EU-land zal ontvangen; het belang van handel met het VK, het belang van visserij-activiteiten in de exclusieve economische zone van het VK en de bevolking die woonachtig is in de maritieme regio’s die grenzen aan het VK.

Ierland zal in absolute zin veruit de grootste ontvanger worden (ongeveer €1 miljard), gevolgd door Nederland (ongeveer €810 miljoen), Frankrijk (ongeveer €670 miljoen), Duitsland (ongeveer €590 miljoen en België (ongeveer €350 miljoen). De voorlopige verdeling is hier beschikbaar.

Lidstaten die sterk afhankelijk zijn van visserij zullen een bepaald percentage van hun nationale enveloppe moeten reserveren voor kleinschalige kustvisserij en lokale en regionale gemeenschappen die afhankelijk zijn van visserij-activiteiten.

Citaat

“De EU maakt zich hard voor bedrijven, regio’s en landen die de meest nadelige gevolgen ondervinden van de Brexit. Door middel van het Brexit Adjustment Reserve hebben we in korte tijd gezorgd voor een snel Europees antwoord en kunnen we op korte termijn steun verlenen. Dankzij heldere criteria zullen de 5 miljard euro terecht komen waar ze echt nodig zijn. We hebben er ook voor gezorgd dat het eerste deel van de steun al vanaf eind dit jaar kan worden toegekend”, aldus EP-rapporteur Pascal Arimont (EVP, BE).

.

Volgende stappen

Om het wetgevende proces af te ronden en de financiële steun te kunnen verdelen, moet het Brexit Adjustment Reserve ook nog formeel worden goedgekeurd door de Raad.


Terug naar boven