r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementariërs tevreden na State of the Union, maar willen nu actie

woensdag 15 september 2021, 16:24
Vlag Nederland en EU © Â© Camilla van Kooten

STRAATSBURG (ANP) - De 'troonrede' van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie valt bij veel Nederlandse Europarlementariërs wel in goede aarde. Maar het is zaak woorden nu in daden om te zetten, zegt onder anderen VVD'er Malik Azmani.

De aangekondigde maatregelen om de rechtsstaat te beschermen krijgen lof van CDA'er Esther de Lange. Maar ook opkomen voor rechters en journalisten vraagt doorzettingsvermogen, onderstreept het kopstuk van de machtige christendemocraten. Haar liberale collega Azmani wil dat "de tweede helft van de termijn van de commissie draait om leveren, leveren en leveren". Ook al werpt Von der Leyen tegen dat pas een derde van haar ambtsperiode erop zit.

PvdA en D66 vrezen dat de EU-landen mooie voornemens van de commissie dwarsbomen. Zo liggen "begrotingshaviken" als Nederland op de loer die met "overdreven zuinigheid" groene en sociale investeringen de nek willen omdraaien, waarschuwt sociaaldemocraat Agnes Jongerius. D66'er Sophie in 't Veld prijst de "ambitieuze plannen", maar meent dat de commissie die niet kan verwezenlijken als ze "de trouwste dienaar" van de EU-landen blijft.

Ook GroenLinkser Bas Eickhout spreekt van "een overtuigende rede". Hij is blij met extra klimaatgeld, maar teleurgesteld dat Von der Leyen niet scherper sprak over het uitblijven van Europees migratiebeleid en grootscheepser hulp bij de vaccinatiecampagne in armere delen van de wereld.

De ChristenUnie is ook wel ingenomen met de 'State of the Union'. Europarlementariër Peter van Dalen dringt wel aan op een nieuwe gezant voor geloofsvrijheid. Dat heeft ook de aandacht van de SGP, maar Bert-Jan Ruissen is verder juist helemaal niet tevreden over de commissieplannen. Ruissen vindt de aankoop van coronavaccins mislukt en concludeert dat de EU gezondheidszorg en bijvoorbeeld defensie aan de lidstaten moet overlaten.

Ook Rob Roos van JA21 is kritisch en bepleit grensbescherming en nationale soevereiniteit.

Delen

Terug naar boven