r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurobarometer: optimisme over toekomst van de EU op hoogste niveau sinds 2009

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 10 september 2021.

De houding ten opzichte van de EU die is gemeten in de maanden juni en juli, blijft over het algemeen stabiel en positief.

Het optimisme over de toekomst van de EU heeft zijn hoogste niveau bereikt sinds 2009 en het vertrouwen in de EU blijft op zijn hoogste niveau sinds 2008. De steun voor de euro blijft stabiel op zijn hoogste niveau sinds 2004. Uit de enquête blijkt ook dat de toestand van de nationale economieën als aanzienlijk beter wordt ervaren.

Op EU-niveau maken de Europese burgers zich het meeste zorgen over de economische situatie, gevolgd door milieu en klimaatverandering en door immigratie. Op nationaal niveau is gezondheid het grootste punt van zorg, onmiddellijk gevolgd door de economische toestand van het land.

De meeste Europeanen zijn tevreden over de maatregelen die de EU en de nationale regeringen tegen de coronapandemie hebben genomen en zijn van mening dat het herstelplan “NextGenerationEU” de economische gevolgen van de pandemie doeltreffend zal aanpakken. Bijna twee derde heeft er vertrouwen in dat de EU in de toekomst de juiste beslissingen zal nemen om de pandemie te bestrijden.

  • Optimisme over de toekomst van de Europese Unie

Het optimisme over de toekomst van de EU is sinds de zomer van 2020 sterk toegenomen, met bijna twee derde van de respondenten die nu positief gestemd zijn (66 %, +6 procentpunten). Dit is het hoogste niveau sinds het najaar van 2009. Net iets meer dan drie op de tien respondenten zijn pessimistisch over de toekomst van de EU (31 %, +7) - dit is het laagste niveau sinds 2009.

In 26 lidstaten is een duidelijke meerderheid optimistisch gestemd over de toekomst van de EU, in Griekenland daarentegen is de publieke opinie verdeeld. Sinds de zomer van 2020 is het optimisme toegenomen in 22 landen, met zeer sterke stijgingen in Malta (75 %, +25), Italië (67 %, +18) en Portugal (76 %, +15). Door deze verschuivingen overheerst nu het gevoel van optimisme in Italië (67 %) en Frankrijk (53 %).

  • Beeld van en vertrouwen in de EU

Na een grote stijging tussen de zomer van 2020 en de winter van 2020-2021 blijft het positieve beeld van de EU op een relatief hoog niveau (45 %) en wordt het in 20 EU-lidstaten aangehangen door een meerderheid van de respondenten (neutraal beeld 38 %, negatief beeld 16 %). De hoogste scores zijn opgetekend in Ierland (70 %) en Portugal (62 %).

Bijna de helft van alle Europeanen heeft vertrouwen in de Europese Unie (49 %). Dit blijft het hoogste algemene niveau dat sinds het voorjaar van 2008 werd geregistreerd. Het vertrouwen in de nationale regeringen is licht toegenomen (37 %), dat in de nationale parlementen is stabiel gebleven op 35 %.

  • Belangrijkste punten van zorg op nationaal en EU-niveau

De economische situatie staat opnieuw op plaats één als grootste punt van zorg in de EU, met een score van 27 % (-8 procentpunten in vergelijking met de winter van 2020-2021). Het milieu en de klimaatverandering zijn opgeklommen van de vierde naar een gedeelde tweede plaats (25 %, +5) met immigratie (25 %, +7), op de vierde plaats gevolgd door de toestand van de overheidsfinanciën van de lidstaten en gezondheid (beide 22 %). Gezondheid wordt veel minder vermeld sinds de winter van 2020-2021 (22 %, -16), toen het nog de eerste plaats bekleedde.

Op nationaal niveau blijft gezondheid het belangrijkste punt van zorg, hoewel het veel minder wordt vermeld sinds de winter van 2020-2021 (28 %, -16). Op de tweede plaats komt de economische toestand, die door net iets meer dan een vierde van de respondenten wordt vermeld (26 %, -7).

  • De huidige economische situatie en de euro

Sinds de winter van 2020-2021 is het aandeel respondenten dat de toestand van de nationale economie “slecht” noemt, sterk gedaald (-11), hoewel zij nog altijd de meerderheid vormen (58 %).

40 % van de EU-burgers is nu van mening dat de toestand van hun nationale economie “goed” is, een aanzienlijke stijging (+11) na drie opeenvolgende enquêtes waarin een daling werd opgetekend. Dit positieve oordeel ligt evenwel nog altijd lager dan het niveau dat werd opgetekend tussen het voorjaar van 2017 en het najaar van 2019.

De meningen over de huidige toestand van de nationale economie lopen sterk uiteen van lidstaat tot lidstaat, waarbij “goed” in Luxemburg 89 % scoort terwijl dat in Griekenland maar 9 % is.

De steun voor de euro in de eurozone is sinds de winter van 2020-2021 stabiel gebleven op zijn hoogste punt sinds 2004 (79 %). In het algemeen wordt deze mening gedeeld door een hoog percentage van respondenten overal in de EU, dat stabiel blijft op het hoogste niveau dat ooit is geregistreerd (70 %).

  • De coronapandemie en de publieke opinie in de EU

De tevredenheid over de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen om de coronapandemie te bestrijden, is sinds de winter van 2020-2021 sterk toegenomen: momenteel is meer dan de helft van de EU-burgers hierover tevreden (51 %, + 8). De ontevredenheid is afgenomen (41 %, -8), terwijl 8 % van de burgers geen mening heeft (stabiel).

De tevredenheid van de burgers over de maatregelen die hun nationale regering heeft genomen om de coronapandemie te bestrijden, is ook duidelijk toegenomen: de meerderheid is hierover tevreden (53 %, +10 sinds de winter van 2020-2021). 46 % is ontevreden (- 10) en 1 % (stabiel) heeft geen mening.

Bijna twee derde van de Europeanen heeft er vertrouwen in dat de EU in de toekomst de juiste beslissingen zal nemen in verband met de pandemie (65 %, +6 sinds de winter van 2020-2021). Dit vertrouwen wordt in elke EU-lidstaat door een meerderheid van de respondenten gedeeld.

Een meerderheid van de Europeanen gelooft dat “NextGenerationEU”, het herstelplan van de EU, een doeltreffend antwoord zal bieden op de economische gevolgen van de coronapandemie (57 %, +2 sinds de winter van 2020-2021).

Bijna zeven op de tien Europeanen verklaarden dat zij al waren gevaccineerd bij de afname van de interviews in juni-juli, of zo snel mogelijk tegen COVID-19 gevaccineerd wilden worden (69 %), en 9 % zei dat zij dat “wilden in de loop van 2021”.

Achtergrond

De “Standaard-Eurobarometer voorjaar 2021” (EB 95) werd georganiseerd aan de hand van persoonlijke en online-interviews die tussen 14 juni en 12 juli 2021 in de 27 EU-lidstaten werden afgenomen. Een aantal vragen werd ook in twaalf andere landen of gebieden[1] gesteld. Er werden in totaal 26 544 interviews afgenomen in de 27 EU-lidstaten.

Meer informatie

Standaard-Eurobarometer 95

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532

https://europa.eu/!377XHK


Delen

Terug naar boven