r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU moet tijdig strategisch beslissen, maant Europese Commissie

woensdag 8 september 2021, 13:11
Wereldbol met ondergaande zon en Eurpaa in beeld © European Union, [2019]
Bron: © European Union, [2019]

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie krijgt de komende decennia te maken met een aantal wereldwijde ontwikkelingen die ingrijpende gevolgen hebben voor haar inwoners. Klimaat, milieu en snelle technologische veranderingen vergen ambitieuze beleidskeuzes, maar ook op internationaal democratisch verval en een andere wereldorde moet de EU vandaag al inspelen, meent de Europese Commissie.

"De pandemie heeft de noodzaak van tijdige ambitieuze strategische keuzes versterkt", zei vicevoorzitter Maroš Šefčovič bij de presentatie van een Toekomstverkenningsrapport in Brussel. Het is de tweede keer dat het dagelijks EU-bestuur zo’n verkenning heeft opgesteld. "Dit rapport helpt ons de ogen op de bal te houden", aldus de Slowaak.

De commissie heeft tien beleidsterreinen uitgezet waar de EU zich op zou moeten richten om tot 2050 een "onafhankelijke voortrekkersrol" te kunnen spelen en het blok van 27 landen in een "positieve richting" te sturen.

Zo moet de EU haar afhankelijkheid van andere landen voor bepaalde grondstoffen, halfgeleiders en goederen waaronder geneesmiddelen afbouwen. De commissie pleit ook, opnieuw, voor het opzetten van een Europese Gezondheidsunie. Nu is gezondheidsbeleid nog een nationale bevoegdheid.

Ook het veiligstellen van duurzame en betaalbare energie staat hoog op het prioriteitenlijstje, en toegang tot open, veilige en transparante data. De 27 landen moeten de handen ineenslaan om zelf nieuwe technologieën te ontwikkelen en produceren, en erop toezien dat de beroepsbevolking klaar is voor ander soort werk en kunstmatige intelligentie.

Daarnaast wijst de commissie op het belang van internationale samenwerking om vrede en democratie in de wereld te bewaren. In 2020 leefde 34 procent van de wereldbevolking volgens haar in landen waar de democratie gevaar loopt. Intussen groeit de wereldbevolking naar verwachting tot 9,7 miljard terwijl de bevolking in de Europese Unie juist zal afnemen tot 420 miljoen in 2050.

Terug naar boven