r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nationale banken vragen Europese Commissie vaststelling bufferregels Basel IV

woensdag 8 september 2021, 11:30
Financieël district in Toronto, Canada
Bron: wikipedia/Giligone

DEN HAAG (PDC) - In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie hebben 25 nationale banken en toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank, 'volledige, tijdige en consistente' implementatie van Basel IV in Europese wetgeving gevraagd. De vrees is dat door de invloed van de bankenlobby de regels soepeler uitvallen.

De strengere kapitaalbuffers volgens de Basel IV regels zijn een gevolg van de financiële crisis in 2008. Door de banken te verplichten meer kapitaal opzij te zetten, hoopte men dat die staatssteun in de toekomst niet meer nodig zou zijn. In het kader van de coronacrisis wijzen de nationale banken nu nogmaals op het belang van goed gekapitaliseerde banken.

De omzetting van de bufferregels van Basel IV in Europese wetgeving staat al langer op de agenda. Vanaf 2023 zouden de regels van kracht moeten worden en daartoe moet de Europese Commissie de voorstellen eerst omzetten in wetteksten, waarna ook de lidstaten en het Europees Parlement hun goedkeuring moeten geven.

Bron: Het Financieele Dagblad

Delen

Terug naar boven