r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissies Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen

 • 1. 
  Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)
 • 2. 
  Rechtsstaatrapport 2021

Bespreking van het Verslag over de rechtsstaat in de Europese Unie 2021

 • 3. 
  Plenair themadebat Rechtsstaat, democratie en fundamentele grondrechten, 12 oktober 2021

Bespreking van de voorbereiding

Brief van de minister van BuZa over de consultatie inzake richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening; EU en de rechtsstaat

Bespreking van de brief d.d. 9 september 2021 van de minister van Buitenlandse Zaken over Consultatie inzake richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening

 • 5. 
  Mededelingen en informatie

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

4.

Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid.

5.

Meer over...

Terug naar boven