r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Recovery fund: ministers welcome assessment of Czechia’s and Ireland’s plans

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 6 september 2021.

De ministers van Economische Zaken en Financiën waren tevreden over de beoordeling van de herstel- en veerkracht­plannen van Tsjechië en Ierland. De uitvoeringsbesluiten van de Raad over de goedkeuring van beide plannen worden na de videoconferentie van de ministers van vandaag aangenomen via de schriftelijke procedure.

Dankzij die besluiten zullen de 2 landen kunnen starten met de hervormingen en investeringen die in hun nationale plannen staan, om te herstellen van de COVID-19-pandemie en hun economieën klaar te maken voor de toekomst. Ook zal Tsjechië een subsidie­overeenkomst met de Commissie kunnen ondertekenen en 13% voorfinanciering ontvangen. Ierland heeft niet om een vervroegde uitbetaling van een deel van de toegewezen middelen gevraagd.

Ik ben blij om vandaag goed nieuws te brengen. Tsjechië en Ierland zullen binnenkort hun herstelplannen kunnen gaan uitvoeren. De door de lidstaten geplande hervormingen en investeringen zullen de groene en de digitale economische transitie ondersteunen. Dat zal onze economie helpen van de pandemie te herstellen en veerkrachtiger maken in de toekomst.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

De plannen van Tsjechië (€ 7 miljard) en Ierland (€ 989 miljoen) zijn gericht op de grootste uitdagingen van onze tijd: de klimaat- en de digitale transitie. Ook een aanzienlijk deel van landspecifieke aanbevelingen van het Europees Semester 2019 en 2020 komen erin aan bod.

Wat klimaataanpak betreft, zal Tsjechië onder meer zorgen voor: een groter aandeel van duurzame vervoerswijzen, betere energie-efficiëntie van gebouwen en de vervanging van kolengestookte ketels voor huishoudens, evenals betere bescherming tegen overstromingen en herbebossing. De digitale transformatie zal worden opgevoerd via onder meer investeringen in netwerken met zeer hoge capaciteit en een uitbreiding van de digitale overheids­diensten en gezondheids­diensten.

Ierland zal de groene transitie bevorderen met maatregelen als: een geleidelijke verhoging van de koolstofbelasting, renovatie van openbare gebouwen, herstel van veengebieden ten gunste van de biodiversiteit en ecosystemen, en investeringen in duurzaam spoorvervoer. De digitale doelen wil het land halen via investeringen in aangepaste infrastructuur en de ontwikkeling van digitale vaardigheden op alle onderwijsniveaus.

Voor de uitbetaling van de financiële bijdragen van de EU moeten de mijlpalen en streefdoelen uit de plannen worden bereikt.

Achtergrond

Een besluit van de Raad over de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan is de laatste stap voordat een lidstaat gebruik kan maken van de herstel- en veerkracht­faciliteit. Die faciliteit is goed voor € 672,5 miljard, en dient om het herstel te stimuleren en de Europese economie duurzamer en veerkrachtiger te maken. De hervormingen en investeringen zijn een gecoördineerde inspanning. Doel is dat de lidstaat in kwestie er baat bij heeft én dat er positieve overloopeffecten in de hele EU worden gegenereerd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven