r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU werkt aan gezamenlijke vertegenwoordiging in Kabul

vrijdag 3 september 2021, 16:34
gewijzigd
Wereldbol voor EU-vlag
Bron: (c) European Union

BRDO (ANP) - De Europese Unie wil een gezamenlijke vertegenwoordiging opzetten in Kabul om contacten te onderhouden met de Taliban. Van erkenning van het nieuwe bewind in Afghanistan is voorlopig geen sprake, maar onder vijf voorwaarden wil de EU wel met de Taliban praten.

De ambassades van Nederland en andere EU-landen in Kabul zijn ontruimd en gesloten nadat de islamistische Taliban de Afghaanse hoofdstad zonder slag of stoot hadden ingenomen. Zodra het veilig genoeg is, komt er voorlopig een EU-vertegenwoordiging terug, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell na overleg met buitenlandminister Sigrid Kaag en haar EU-collega's.

Om besprekingen met de EU mogelijk te maken, moeten de Taliban vrije doorgang geven aan mensen die het land willen verlaten, hebben de ministers afgesproken. Verder moeten ze de macht delen met andere groepen en een "inclusieve" regering vormen. Ook dienen ze de mensenrechten, de persvrijheid en de rechtsstaat te eerbiedigen en humanitaire hulp toe te laten. Ten slotte mag Afghanistan ook niet weer uitgroeien tot uitvalsbasis voor terroristen die het op het Westen hebben voorzien.

"Sommigen zullen zeggen: Oh, maar de Taliban zullen zich daar niet aan houden", zo verdedigde Borrell zich bij voorbaat tegen schamper commentaar. "We zullen zien. We zullen hun gedrag met deze vijf maatstaven beoordelen." De buitenlandminister van Slovenië, die de raad van EU-ministers dit halfjaar voorzit, wees er al op dat de EU de vele miljoenen aan ontwikkelingshulp aan Afghanistan kan gebruiken om druk uit te oefenen op de Taliban.

De EU-vertegenwoordiging in Kabul moet de unie helpen om na te gaan of de Taliban zich aan de voorwaarden houden, zegt Borrell. Ook kan zij met de Taliban afspraken maken over het alsnog evacueren van achtergebleven personeel van EU-landen en anderen die onder de Taliban gevaar lopen.

De EU gaat de buurlanden van Afghanistan bijeenroepen om te bespreken hoe Europa en zij kunnen samenwerken om Afghanistan en de Afghanen te helpen, zei demissionair minister Kaag na afloop. Ze zullen overleggen over de opvang van Afghaanse asielzoekers, het voorkomen en bestrijden van terrorisme en de strijd tegen de drugshandel.

Terug naar boven